Хаяг
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг 29-р хороо, Зам тээвэр хөгжлийн төвийн байр
Нийгмийн сүлжээ
Утасны жагсаалт
Хариуцах чиг үүрэг Харилцах утас
1 Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс 976-70003706
2 Зураг төслийн магадлал, стандарт, норм нормативын хэлтэс 976-70001150
3 Санхүү 976-70002418
4 Замын засвар, арчлалтын хяналтын хэлтэс  
5 Зам барилгын эрдэм шинжилгээ, судалгааны итгэмжлэгдсэн төв лаборатори  
6 Төлбөр авах үйл ажиллагааны хэлтэс 976-70002413
7 Барилга угсралтын хяналтын хэлтэс  

 Албан хаагчийн нэр