Хаяг
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг 20-р хороо, Зам тээвэр хөгжлийн төвийн байр
Нийгмийн сүлжээ
Утасны жагсаалт
Хариуцах чиг үүрэг Харилцах утас
1 Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс 976-70003706
2 Зураг төслийн магадлал, стандарт, норм нормативын хэлт 976-70001150
3 Санхүү 976-70002418
4 Замын засвар, арчлалтын хяналтын хэлтэс 976-70002413
5 Зам барилгын эрдэм шинжилгээ, судалгааны итгэмжлэгдсэн төв лаборатори 976-70002416
6 Төлбөр авах нэгж, замын ашиглалт, хөдөлгөөний хяналтын хэлтэс 976-70002418
7 Барилга угсралтын хяналтын хэлтэс 976-70002413

 Албан хаагчийн нэр