Олон улс, Улсын чанартай авто зам ашигласны төлбөр хураамжаа CANDY PAY ашиглан төлдөг боллоо.
  • 2020.02.19