Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
  • 2020.08.21
1. “Зам тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ-нь “Авто замын норм нормативын сан”-ийн хөрөнгөөр 2020-2021 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу дор дурдсан норматив, техникийн баримт бичгийг шинээр болон шинэчлэн боловсруулах зөвлөхийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй зөвлөх багийг мэдүүлгээ зөвлөх үйлчилгээ тус бүрт ирүүлэхийг урьж байна.