“МОНГОЛ ОРНЫ ЗАМ, ЦАГ УУРЫН НӨХЦӨЛД ТОХИРСОН АВТО ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН ТЕХНОЛОГИЙН ЧАДАВХЫГ САЙЖРУУЛАХ ТӨСӨЛ”-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ АМЖИЛТТАЙ ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.
  • 2021.08.13
Төслийн мэдээлэл

Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны байгууллага (ЖАЙКА) болон Зам, тээврийн хөгжлийн яам (ЗТХЯ)-наас хэрэгжүүлж буй “Монгол орны зам, цаг уурын нөхцөлд тохирсон авто замын хучилтын технологийн чадавхийг сайжруулах төсөл” нь 2019 оны 4-р сараас хойш амжилттай хэрэгжиж байна. Тус төсөлд Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас гадна Зам, тээврийн хөгжлийн төв, Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газар болон Монголын авто замчдын холбоо, ШУТИС-ийн төлөөлөл хамтран ажиллаж байна.

Тус төслийн 3 ажлын хэсэг тус бүрээр гол үр дүнг танилцуулъя.

Үр дүн 1: Асфальтбетон хучилттай холбоотой стандарт батлууллаа.

Авто замын хучилтын хийц, хольц төсөллөх стандарт боловсруулах, боловсронгуй болгох чадавхийг бэхжүүлэх зорилго бүхий Ажлын хэсэг 1-ээс боловсруулсан “Байгаль, цаг уурын нөхцөлд тохирсон асфальтбетон хучилт төсөллөх. Ерөнхий шаардлага MNS 6895: 2021” болон “Дугуйн мөрний ховил тодорхойлох туршилтын арга MNS 6894:2021” стандарт Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2021 оны 3-р сарын 11-ний өдрийн С/10 тоот тушаалаар батлагдлаа.

Цаашид цементбетон хучилтын зураг төсөл, барилгын ажлын зөвлөмж боловсруулах юм.Үр дүн 2: Төслийн хүрээнд тоног төхөөрөмж нийлүүлж дууслаа.

Тус төслийн Үр дүн 2-ын хүрээнд “Зам, тээврийн хөгжлийн төвийн материалын шинжилгээ хийх чадавхыг бэхжүүлэх”-д шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг Авто замын итгэмжлэгдсэн төв лабораторид 2019, 2020 болон 2021 онд 3 багц (нийт 30 нэр төрлийн 46 ширхэг тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгсэл) болгон нийлүүлж дууслаа.

Эхний багц буюу дугуйн мөрний ховил тодорхойлох туршилтын 6 нэр төрлийн 10 ширхэг тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгсэл (дугуйн мөрний ховилын туршилтын төхөөрөмж, холигч, булт нягтаршуулагч, цахилгаан жин, сорьцын хэв)-ийг 2019 оны 11-р сарын 25-нд нийлүүлсэн.

 

Дугуйн мөрний ховил тодорхойлох туршилтын төхөөрөмж, булт нягтруулагч

 Нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт болон туршилт хийх аргачлалын талаар инженер техникийн ажилтнуудад чиглэсэн сургалтыг 2019 оны 12-р сараас 2020 оны 3-р сар хүртэл 11 удаа явуулж, давхардсан тоогоор 72 хүн оролцсон.

 

 Сургалтын явц

 Багц 2 буюу даралтаар насжуулах төхөөрөмж, асфальтбетоны барьцалдуулагчийг тодорхойлогч, битумын хугарлын хэмийг фрассын аргаар тодорхойлох автомат төхөөрөмж, центрфугийн аргаар барьцалдуулагчийг тодорхойлогч зэрэг асфальтбетон хольцын туршилтын 10 нэр төрлийн тоног төхөөрөмжийг 2020 оны 2-р сард нийлүүлсэн.

Багц 2-ын хүрээнд нийлүүлсэн тоног төхөөрөмж

 2020 оны 2-р сарын 18-нд хүлээлгэн өгөх ёслол болж, ЖАЙКА-ийн Монгол дахь Төлөөлөгчийн газрын Дарга Тамүра Эрико, ЗТХТ-ийн дарга Р. Буд, ЗТХЯ болон төслийн багийн төлөөлөл оролцсон.

 

Хүлээлгэн өгөх ёслолын үеэр

 Багц 2-ын тоног төхөөрөмж нийлүүлснээр асфальтбетон хольц болон битумын туршилтыг илүү нарийвчлалтай хийх боломжтой болсон. 

 2021 оны 2-р сард хамгийн сүүлийн буюу Багц-3-ын 14 нэр төрлийн 26 ширхэг тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгслийг ЖАЙКА-гийн Монгол дахь Төлөөлөгчийн газрын худалдан авалтын хүрээнд нийлүүлэн, ажиллуулах аргачлалын сургалтыг явууллаа. 2 өдрийн сургалтад Зам, барилгын итгэмжлэгдсэн төв лабораторийн ажилтнууд (давхардсан тоогоор 26 хүн) хамрагдсан.

Үүнд, автомат CBR/проктор нягтруулагч, автомат маршалл нягтруулагч, хөрсний нягт хэмжигч, хөрсний CBR тоог газар дээр тодорхойлогч, хөнгөн жингийн дефлектометр болон сорох зуух зэрэг тоног төхөөрөмж, маршаллын хэв зэрэг дагалдах хэрэгслүүд багтсан.

 

Багц 3-ын хүрээнд нийлүүлсэн тоног төхөөрөмж

 Үүгээр тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил дуусаж байгаа ба цаашид нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжийг ашиглан бодитоор лабораторийн туршилт хийх сургалтуудыг ЖАЙКА-гийн мэргэжилтний багийн зүгээс зохион байгуулж, Ажлын хэсэг 2-ын гишүүд болон төв лабораторийн ажилтнууд сургалтанд хамрагдах юм.

 Төслийн хүрээнд нийлүүлсэн дугуйн мөрний ховил тодорхойлох туршилт хийх аргыг тодорхойлсон “Дугуйн мөрний ховил тодорхойлох туршилтын арга MNS 6894: 2021” стандарт Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2021 оны 3-р сарын 11-ний өдрийн С/10 тоот тушаалаар батлагдсан.

Үр дүн 3: Загвар төслийн бэлтгэл ажлыг эхлүүлж, сургалтын видео боловсруулав.

1, 2-р үр дүнг загвар төсөлд туршиж, авто замын хучилтын технологи хөгжүүлэх чадавхыг бэхжүүлэх зорилготой Ажлын хэсэг 3-ын хүрээнд 2021 онд загвар төсөл хэрэгжүүлэхээр бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Мөн “Халуун асфальтбетон хучилтын чанарын хяналт” болон “Зам барилгын талбайд хучилт дэвсэх аюулгүй ажиллагаа” сургалтын видеог боловсруулсан. 2021-2022 онд нийслэл, орон нутгийн замд загвар төсөл хэрэгжүүлж, үр дүнгийн хяналт-шинжилгээг хийхээр төлөвлөж байна.