Нээлттэй мэдээлэл
Шууд худалдан авах ажиллагаа
  • 2022.10.21

Авто Замын Салбарын Нийт Ита, Барилга, Зураг Төсөл, Засварын Компаниуд, Их Дээд Сургууль, Төрийн Болон Төрийн Бус Байгууллага, Мэргэжлийн Холбоодууд Та Бүхнийг Зөвлөх Үйлчилгээний Сонгон Шалгаруулалтанд Оролцохыг Хүсье. 

 Зам, Тээврийн Салбарын Нийт Аж Ахуй Нэгж Байгууллага, Инженер Техникийн Ажилтан, Төрийн Болон Төрийн Бус Байгууллага, Мэргэжлийн Холбоодууд Та Бүхнийг Зөвлөх Үйлчилгээний Сонгон Шалгаруулалтанд Оролцохыг Хүсье.