"Хотын унадаг дугуйн замын төлөвлөлтийн гарын авлага"-д санал авч байна
  • 2023.01.12

НАКТО Олон улсын байгууллагын гаргадаг "Хотын унадаг дугуйн замын төлөвлөлтийн гарын авлага"-д орчуулан боловсруулах төсөлд цахимаар санал авч байна.

Та бүхэн уг орчуулгын төсөлтэй танилцан саналаа 2023 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийг хүртэл доорх хаягаар ирүүлнэ үү.

Утас: 94010405

Цахим хаяг: narangerel@rtdc.gov.mn 

Хавсралт 1

Хавсралт 2