• 2019.08.27

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

  • Олон улс, Улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажилд зөвлөх үйлчилгээ болон техник, технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх
  • Авто замын салбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, стандарт, норм, норматив, техникийн шаардлага болон батлагдсан зураг төслийг барилгын ажлын талбайд мөрдүүлж ажиллуулах,
  • Авто зам, замын байгууламжийн үйлдвэрлэлийн барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянан, баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

1

Ө.Баасансүрэн

Хэлтсийн дарга

Baasansuren@rtdc.gov.mn

2

Д.Лхагвасүрэн

Зам барилгын техник технологийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

Lkhagvasuren@rtdc.gov.mn

3

Э.Тэгшжаргал

Гүүрийн барилгын техник технологийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

Tegshjargal@rtdc.gov.mn

4

Д.Тайван

Хөндлөнгийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

Taivan@rtdc.gov.mn

5

Х.Мягмаржав

Хөндлөнгийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

Myagmarjav@rtdc.gov.mn