Хурд сааруулагчийн жишиг зургийн цомгийн төсөлтэй танилцана уу
  • 2023.08.18

Зөвлөх үйлчилгээний ажлын хүрээнд боловсруулсан Хурд сааруулагчийн жишиг зургийн цомгийн төсөлтэй энд дарж танилцан саналаа Dolgion@rtdc.gov.mn цахим хаягаар ирүүлж өгнө үү.