БНСУ-ЫН БАРИЛГЫН ТЕХНОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ ХҮРЭЭЛЭН (KICT)-Н СУДЛААЧИДТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАЛАА
  • 2023.08.29

Зам тээврийн хөгжлийн төв ТӨҮГ БНСУ-ын Барилгын технологийн судалгааны хүрээлэн (KICT)-н судлаачидтай хамтран Ээлжит засварын ажилд “Сларри Сийл технологийг Полимер эмульсээр турших” талбайн туршилт судалгааны ажлыг Ховд аймгийн Ховд хотод 2023 оны 08 сарын 13-15-ны өдрүүдэд гүйцэтгэлээ.

БНСУ-ын ээлжит засварын ажилд Сларри Сийл хольцонд Полимер эмульсыг ашигладаг бөгөөд энэхүү судалгааны ажлаар Монгол улсын зам, цаг уурын нөхцөлд тохирсон полимер битумын эмульсийг гаргаж авах, талбайд турших, ээлжит засварын ажлын чанарыг дээшлүүлэх, үр дүнг нэмэгдүүлэх зорилгоор судалгаа, туршилт хийгдэх юм.

Цаашид хольцонд орох материалуудын шинж чанар, орцын нормыг чандлан, хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг сайжруулах, төслийн төлөвлөлт, бэлтгэл ажлыг онцгой анхаарч ажиллавал ээлжит засварын үр дүнг нэмэгдүүлэхэд онцгой ач холбогдолтой гэж үзэж байна.