Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замд засвар хийж эхэллээ.
  • 2019.08.15
Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замын 117 дахь км-т гэнэтийн их хэмжээний үeрийн улмаас үүссэн эвдрэлийг сэргээн засварлаж дуусах хүртэл тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг дараах схем зурагт заасан байдлаар түр нэвтрүүлэхээр шийдвэрлэв .

Баянхангай сум /хуучнаар Атарын сангийн аж ахуй/-ын төвөөр дайран өнгөрөх авто замын схем.