"Авто замын салбарын хөгжлийн чиг хандлага" Эрдэм шинжилгээ, онол практикийн олон улсын бага хурал боллоо.
  • 2019.12.13
"Авто замын салбарын хөгжлийн чиг хандлага" Эрдэм шинжилгээ, онол практикийн олон улсын бага хурлыг "ЗТХТ" ТӨҮГ, ШУТИС-н Барилга архитектурын сургууль, ААШТО ХХК-тай хамтран зохион байгууллаа