Улаанбаатар- Мандалговь чиглэлийн авто замд засвар хийж эхэллээ.
  • 2019.08.15
Улаанбаатар- Мандалговь чиглэлийн авто замын 65-75 км-т үeрийн улмаас зорчих хэсгийн 2 талын хөвөө нийтдээ усанд угаагдсан, 73 км- т хучилт хэсэгчилэн эвдэрч доогуураа усанд идэгдээд байна.