Нээлттэй мэдээлэл
“Зам, тээврийн хөгжлийн төв” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын эзэмшиж буй газрын мэдээлэл
  • 2023.05.17

1. Зам, тээврийн хөгжлийн төвийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дугаар улсын бүртгэлийн-Э-2202004930, талбайн хэмжээ 3377 м.кв

2. Зам, тээврийн хөгжлийн төвийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дугаар улсын бүртгэлийн-Э-2205000113, талбайн хэмжээ 4007 м.кв

3. Зам, тээврийн хөгжлийн төвийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дугаар улсын бүртгэлийн- 168021/0192, талбайн хэмжээ 1379 м.кв