• 2023.06.26

Зам, тээврийн хөгжлийн төвтөрийн өмчит үйлдвэрийн газрын

эзэмшиж буй газрын мэдээлэл 

2023.05.17                                                                                                                                                                                      Улаанбаатар хот

 1. Зам, тээврийн хөгжлийн төвийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дугаар улсын бүртгэлийн-Э-2202004930, талбайн хэмжээ 3377 м.кв

2. Зам, тээврийн хөгжлийн төвийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дугаар улсын бүртгэлийн-Э-2205000113, талбайн хэмжээ 4007 м.кв

3. Зам, тээврийн хөгжлийн төвийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дугаар улсын бүртгэлийн- 168021/0192, талбайн хэмжээ 1379 м.кв