Нээлттэй мэдээлэл
Name Date File
1 ДОТООД ХЯНАЛТ-ШАЛГАЛТЫН I ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН 2023.05.04 Download
2 2023 ОНЫ ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2023.05.04 Download
3 “ШИНЭ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ” ДУНД ХУГАЦААНЫ ЗОРИЛТОТ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР ХЯНАЛТ- ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 2020.01.02 Download
4 ШИНЭ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ ЗОРИЛТОТ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖЛУУДЫН ХЭРЭГЖИЛТ 2020.01.02 Download
5 “БҮС НУТГИЙН ЛОГИСТИКИЙН ТӨВИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ МОН2719/0240 ТӨСӨЛ”-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН 2020.01.02 Download
6 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ 2020.01.02 Download
7 УЛААНБААТАР ХОТЫН ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ ОНГОЦНЫ ШИНЭ БУУДАЛ БАРИХ ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАНГ 2018 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН 2020.01.02 Download
8 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ 2020.01.02 Download
9 Улаанбаатар-Хөшигийн хөндийн олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн 32.226 км хурдны авто зам 2020.01.02 Download
10 Төслийн хүрээнд бий болсон ажлын байр, сургалтын судалгаа 2020.01.02 Download
11 Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд* хэрэгжиж байгаа гадаад зээл, тусламжийн төслүүдийн үнэлгээ 2020.01.02 Download
12 ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ТӨСЛҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР ХЯНАЛТ- ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН НЭГДСЭН ТАЙЛАН 2020.01.02 Download