Name Date File
1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хяналтыг зохион байгуулах 3 шатны журам батлах тухай 2022.07.06 Download
2 "Зам тээврийн хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын ажилтнуудын ажлын үздүн, гүйцэтгэлийг үнэлэх журам 2021.03.24 Download