Name Date File
1 Ажлын байранд ажилтан сонгон шалрагуулах журам 2023.06.26 Download
2 Ёс зүйн дүрэм батлах тухай 2019.10.16 Download