• header3.jpg

Өвлийн хүйтний улиралд Олон улс, Улсын болон орон нутгийн чанартай Авто зам, даваагаар зорчин явж буй тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч бүр өөрсдийн хариуцсан бүрэн авто техникийг холбогдох хангалттай шатах тослох материалууд, жолоочийн хувийн болон хамт яваа зорчигчдын ая тухтай зорчих нөхцлийг бүрэн хангаж, дулаан хувцас, хуурай хүнс хэрэгсэл зэрэг бусад бэлтгэлийг базааж, замын хөдөлгөөнд анхаарал болгоомжтой, соёлтой оролцохыг уриалж байна!

ТӨЛБӨР АВАХ НЭГЖ, ЗАМЫН АШИГЛАЛТ, ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ:

-  Олон улс, улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн бүртгэл мэдээллийн санг хөтлөх, баяжуулах, сүлжээний ашиглалтын бэлэн байдлыг хангах ажлыг зохион байгуулах;

-  Олон улсын болон улсын чанартай авто замын техник ашиглалтын түвшин тогтоох судалгааны ажлыг зохион байгуулж, цаашид авах арга хэмжээний санал, зөвлөмж боловсруулах, шинээр ашиглалтад орох авто замуудад чанар байдлын судалгаа хийж дүгнэлт гаргах;

-  Улсын чанартай авто замаар зорчих тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний эрчмийн судалгаа хийх

-  Авто замын эвдрэл гэмтлээс шалтгаалан гарч байгаа аваар ослын судалгааг гарган урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллах;

-  Олон улсын болон улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн сүлжээний бэлэн байдал, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор хөдөлгөөнт эргүүлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, камержуулсан системээр хянаж, зам хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангаж ажиллах;

-  Засгийн газрын 2016 оны 103 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг ханган, Олон улсын болон улсын чанартай авто замаар зорчиж буй тээврийн хэрэгслээс авто зам ашигласны төлбөр хураах  үйл ажиллагааг зохион байгуулах, олон удаа нэвтрэх зөвшөөрлийг олгох;

 

БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН:

 

Нэрс

Албан тушаал

Цахим хаяг

1

Б.Оюунчимэг

Төлбөр авах нэгж хариуцсан нягтлан бодогч

oyunchimeg@rtdc.gov.mn

2

Э.Эрдэнэтуяа

Төлбөр авах нэгжийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

erdenetuya@rtdc.gov.mn

3

П.Уянга

Хөдөлмөрийн оюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан мэргэжилтэн

uyanga@rtdc.gov.mn

4

О.Сумъяахүү

Замын сүлжээний нэгдсэн бүртгэл, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

sumiyakhuu@rtdc.gov.mn

5

Г.Бат-Өлзий

Сүлжээний техник ашиглалтын түвшин хариуцсан мэргэжилтэн бөгөөд судалгааны багийн ажилтан

batulzii@rtdc.gov.mn

6

Д.Эрдэнэбилэг

Сүлжээний техник ашиглалтын түвшин хариуцсан мэргэжилтэн бөгөөд судалгааны багийн ажилтан

erdenebileg@rtdc.gov.mn

7

Г.Гэрэлт-Од

Сүлжээний техник ашиглалтын түвшин хариуцсан мэргэжилтэн бөгөөд судалгааны багийн ажилтан

gereltod@rtdc.gov.mn

8

Ц.Загдбазар

Хөдөлгөөнт эргүүлийн багийн ахлагч

zagdbazar@rtdc.gov.mn

9

Б.Мандуул

Хөдөлгөөнт эргүүл

manduul@rtdc.gov.mn

10

Э.Содномжамц

Хөдөлгөөнт эргүүл

sodnomjamts@rtdc.gov.mn

 

Зам засвар, арчлалтын хяналтын хэлтэс

ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ:

 • Улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын ажилд хяналт тавих ажлын зохион байгуулалтыг оновчтой болгох;
 • Улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын бэлэн байдлыг хангах, эдгээр замуудын дагуу ажиллах шуурхай ажлын хэсгүүдийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хяналт тавих
 • Авто зам, замын байгууламжийн бүртгэл мэдээллийн санг баяжуулах, ашиглалтын бэлэн байдлыг хангах ажлыг зохион байгуулах;
 •  

 БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН:

Нэрс

Албан тушаал

Цахим хаяг

1

А.Ханбаяр

Зам засвар, арчлалтын хяналтын хэлтсийн дарга

khanbayar@rtdc.gov.mn

2

Б.Эрдэнэцэцэг

Зам засварын ажлын техник технологийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

erdenetsetseg@rtdc.gov.mn

3

Ж.Баярсайхан

Бүс нутаг хариуцсан хяналтын инженер

bayarsaikhan@rtdc.gov.mn

4

У.Эрдэнэбилэг

Бүс нутаг хариуцсан хяналтын инженер

uerdenebileg@rtdc.gov.mn

5

Б.Мөнхгэрэл

Бүс нутаг хариуцсан хяналтын инженер

munkhgerel@rtdc.gov.mn

6

Д.Лхагвасүрэн

Бүс нутаг хариуцсан хяналтын инженер

dlkhagvasuren@rtdc.gov.mn

7

Д.Отгонбаяр

Бүс нутаг хариуцсан хяналтын инженер

otgonbayar@rtdc.gov.mn

 

 

 

 

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН МАГАДЛАЛ, СТАНДАРТ, НОРМ НОРМАТИВЫН ХЭЛТЭС

 

ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ:

 • Авто замын салбарын стандарт, норматив баримт бичгийн тогтолцоог боловсронгуй болгох дунд хугацааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, стандарт, норм норматив боловсруулж батлуулах ажлыг зохион байгуулах;
 • Салбарын үнэ бүрдлийн тогтолцоог боловсронгуй болгож, авто зам, замын байгууламжийн эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
 • Салбарын стандарт, норм норматив, техникийн баримт бичгийг сурталчлах, мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 • Зам, замын байгууламж, төмөр зам, аэродромын зураг төсөлд магадлал хийх ажлыг зохион байгуулах, зураг төслийн чанарыг сайжруулах, магадлалын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох;
 • Салбарын шинжлэх ухаан, техникийн ололт, шинэ техник, технологи, инженерийн шийдэл бүхий асуудлыг хэлэлцэж, дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий Шинжлэх ухаан, техникийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах; 

 

Зураг төслийн байгууллагуудын анхааралд

Зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийхэд бүрдүүлэх материал

     1. Зураг төсөлд магадлал хийх хүсэлтийг албан бичгээр ирүүлэх

     2. Зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавар

     3. Зураг төсөл боловсруулах гэрээ

     4. Зураг төслийн бүрдлийн маягт

     5. Зураг төслийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл

     6. Зураг төслөөр баригдах зам, замын байгууламжийн газрын зөвшөөрөл

     7. Зам, замын байгууламжийн зураг төсөл

     8. Инженер, геологийн судалгааны тайлан

     9. Геодезийн судалгааны тайлан

    10. Төсөв

    11. Тайлбар бичиг

    12. Инженерийн шугам сүлжээний зураг болон төсөв /Хэрэв замын трасст шугам сүлжээ орсон бол/

    13. Техникийн нөхцөл /Шугам сүлжээний зураг төсөлд/

 

Зураг төслийн магадлал, стандартын хэлтэс

Утас: 70001150

 

Зам, замын байгууламжийн зураг төслийн магадлалын ажлын үе шат

  

1-р үе шат:

Зураг төслийн иж бүрдэл, холбогдох материалыг бүрдүүлж ирүүлнэ. /Зураг төслийн бүрдлийн маягт/ эндээс татаж авна уу. 

2-р үе шат: 

Зураг төслийн иж бүрдэл, холбогдох материал нь шаардлага хангасан бол гэрээ байгуулна. /Зураг төсөлд магадлал хийх гэрээний загвар/эндээс ТАТАЖ авна уу.

3-р үе шат:

Магадлалын ажлын гэрээний үнийг  төлнө.

4-р үе шат:

Орон тооны бус эксперт томилуулна.

5-р үе шат: 

Экспертээр хянуулж, Зурагт засвар оруулна /Магадлалын ерөнхий дүгнэлтийн хавсралт №1/ эндээс татаж авна уу. 

7-р үе шат: 

Засвар оруулсан зураг, төсвийг Экспертээр дахин хянуулж, дүгнэлт гаргуулна. 

/Магадлалын ерөнхий дүгнэлтийн хавсралт №2/эндээс татаж авна уу. 

8-р үе шат: 

Зам, тээврийн хөгжлийн төвөөр Магадлалын ерөнхий дүгнэлт гаргуулна. /Магадлалын ажлын гэрээний үнийг бүрэн төлсөн байна./ 

 

2019 оны 3-р сарын 21-ны байдлаар зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийсэн ажлын жагсаалт

    

Магадлал хийсэн зураг төслийн нэр

Хүчин чадал

Зургийн байгууллага

1

Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын төвийн 4 багц авто замын зураг төсөл

1.18 км, 0.23 км, 1.918 км, 0.362 км, 0.330 км, 0.52 км

"Кад Сүрвэй" ХХК

2

Баянхонгор аймгийн галуут сумын Өлзийт голын 90.3 у/м төмөрбетон гүүрийн зураг төсөл

90.3 у/м, 0.651 км

"Гео зураглал" ХХК

3

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Гашуун сухайт хилийн боомтын 4 км зам, талбайн өргөтгөл шинэчлэлт, Хайрхан багийн нутаг дэвсгэрт баригдах Гашуун сухайи хилийн боомтын шинэ суурьшлийн бүсийн 0.77 км авто замын барилгын ажлын зураг төсөл

4 км, 0.89 км

"Кад Сүрвэй" ХХК

4

төв аймгийн Сэргэлэн сум, Хөшигийн хөндий дэх хилийн хяналтын байгууллагуудын нэг цэгийн үйлчилгээний барилгын гаднах авто зам, зогсоолын зураг төсөл

0.425 км

"Кад Сүрвэй" ХХК

5

Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт хотын 3-р баг, олимп хотхоноос 4-р тойргийн зам хүртэлх авто зам, 11-р цэцэрлэгийн зүүн уулзвараас Сүхбаатар сумын чиглэлд 5-р тойрог хүртэлх хайрган хучилттай авто замуудыг хатуу хучилттай болгох ажлын зураг төсөл

1.5 км, 1.1 км

"Классик роуд" ХХК

6

Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутагт баригдах газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн өртөөний холбоожуулалт, Дохиолол, төвлөрүүлэлт, хориглолын байгууламжийн угсралтын ажлын төсөв

15.108 км

"Улаанбаатар төмөр зам" ХНН, техникийн бодлого, зураг төсөл инженерийн алба

7

Дорноговь амйгийн Алтанширээ сумын нутагт баригдах газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг Сайншанд өртөөний замд өргөтгөл хийх, кавалер ба далан байгуулах газарт суваг, ухах, мал амьтнаас хамгаалах хориг хашаа барих ажлын төсөв

15.108 км

"Улаанбаатар төмөр зам" ХНН, техникийн бодлого, зураг төсөл инженерийн алба

8

Баян-Өлгий аймгийн төвийн авто зам, зогсоолуудын шинэчлэлтийн ажлын төсөв

5145 м2

"Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК

9

Дорнод аймгийн Хэрлэн суманд баригдах 5.5 км хатуу хучилттай авто зам, 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10-р багт баригдах унадаг дугуйн замын зураг төсөл

5.5 км, 52 км дугуйн зам

"Ар Си Эс Си" ХХК

10

Дархан хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн гадна зам талбайн зураг төсөл

0.343 км, 0.057 км, 0.57 км, 0.217 км, 0.103 км, 0.105 км

"Даваа зам" ХХК

11

Баянхонгор аймгийн төвийн 3 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл

3 км

"Ар Си Эс Си" ХХК

12

Баян-Өлгий аймаг, Сагсай сумын төвийн 3.6 км цементбетон хучилттай авто замын зураг төсөл

3.6 км

"ХЗТ-Авто зам" ХХК

13

Налайх дүүрэг, 1-р хорооны авто замыг Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгтэй холбох 1.221 км авто замын зураг төсөл

1.221 км

"Эс Ар Пи Инженер Консалтинг Монголиа" ХХК

14

Завхан аймгийн Улиастай сумын гол гудамж замуудын талбайн тохижилт, дугуйн замын зураг төсөд

9.731 км

"Ар Си Эс Си" ХХК

15

Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замын шинэчлэлтийн ажлын зураг төслийн өөрчлөлтийн 1-р үе шатны ажлын зураг төсөл

37.26 км, 45.5 км, 45.74 км, 45.08 км, 30.53 км

"Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК

16

Уланбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Сурагчийн 49-р гудамжнаас 534-р худаг хүртэлх авто замын зураг төсөл

0.548 км

"Ростов" ХХК

17

Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замын шинэчлэлтийн ажлын 1-р үе шатны ажлын төсөв

204 км

"Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК

18

Булган-Хишиг-Өэдар -Гурванбулаг чиглэлийн 133.7 км авто замын Км22+000-Км34+820  хүртэлх авто замын барилгын ажлын төсөв

12.82 км

"Гео зураглал" ХХК

19

Дархан-Шарын гол чиглэлийн 47.97 км хатуу хучилттай авто замын 1-р ээлжинд баригдах Км30+700-Км47+970 хэсгийн авто замын барилгын ажлын төсөв

17.27 км

"Мөнхийн тод зам" ХХК

20

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, Олон улсын худалдааны төвөөс 15-р баг чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл

1.55 км

"Гео зураглал" ХХК

21

Дархан сумын мангирт хорооллын 10-р хэсгээс 4-р хэсгийг тойрч төв замтай холбогдох хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл

3.016 км

"Мөнхийн тод зам" ХХК

22

Хараа голын гүүрнээс Ширээ нуруу хүртэлх хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл

1.709 км

"Мөнхийн тод зам" ХХК

23

Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Дөхөмийн нүүрсний уурхайгаас Бичигт чиглэлийн төв замын уулзвар хүртэлх 67 км авто замын ТЭЗҮ

67 км

"Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК

24

Алтанбулаг хилийн боомтын авто зам, авто машины зогсоолуудын зураг төсөл

1.6 км

"Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК

 
 Авто замын салбарын Шинжлэх ухаан техникийн зөвлөлийн ажиллах журамыг эндээс ТАТАЖ авна уу.

Нэрс

Албан тушаал

Утас, /цахим хаяг/

 1

Р.Бадамханд

Зураг төслийн магадлал, стандарт, норм норматвын хэлтсийн дарга

70001150 

badamkhand@rtdc.gov.mn

2

С.Цэнгэл

Төвийн норм, үнэ бүрдэл хариуцсан мэргэжилтэн

tsengel@rtdc.gov.mn

3

С.Мөнхтуяа

Зураг төслийн магадлал хариуцсан мэргэжилтэн

 munkhtuya@rtdc.gov.mn

4

Э.Агиймаа

Гадаад харилцаа инноваци хариуцсан мэргэжилтэн

 agiimaa@rtdc.gov.mn

5

Д.Базарсад

Стандарт, норм норматив хариуцсан мэргэжилтэн

d.bazarsad@rtdc.gov.mn 

6

Т.Чинтуяа

Сүлжээний менежмент хариуцсан мэргэжилтэн

chintuya@rtdc.gov.mn

 

ЗАМ, БАРИЛГЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ:

-  Төвлаборатори нь 2003, 2006, 2010, 2014, 2016 онд Монгол Улсын Стандартчилал, хэмжил зүйн газраар итгэмжлэгдсэн;

-  Лаборатори нь Италийн CONTROLS, Английн ELE, БНЭУ-ын өндөр нарийвчлал бүхий багаж тоног төхөөрөмж ашиглан олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн AASHTO, ASTM BS болон үндэсний MNS стандартуудын дагуу зам, гүүрийн барилгын 12 төрлийн материалын дээжинд 108 үзүүлэлтээр сорил туршилт, мөн хийцийн орц, норм тогтоох, физик, механик, химийн шинж чанарыг тодорхойлох шинжилгээг хийж гүйцэтгэдэг;

-  Зам, гүүрийн барилгын ажилд хэрэглэгдэх лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмж түрээслүүлж, мэргэжлийн заавар зөвлөгөө өгөх; явуулын лаборатори ажиллуулах,

-  Салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг хөгжлийн  бодлого, хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулж, хэрэгжүүлж ажиллах

-  Орчин үеийн дэвшилтэт техник технологи, инновацийг Монгол орны цаг уурын онцлогт тохируулан авто зам, гүүрийн барилга, засварын ажлын үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэн нутагшуулах;

-  Салбарын эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын цар хүрээг өргөжүүлэх, ажилтнуудын дадлага, туршлагыг дээшлүүлэх, материаллаг баазыг сайжруулах чиглэлээр дотоод, гадаадын ижил төстэй судалгааны байгууллагатай хамтран ажиллах; 

 

БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН:
 

Нэрс

Албан тушаал

1

Д.Мөнхтүвшин

Лабораторийн эрхлэгч

2

Т.Батболд

Лабораторийн шинжээч ахлах инженер

3

Э.Ичинхорлоо

Лабораторийн шинжээч инженер

4

Д.Ганчимэг

Лабораторийн шинжээч инженер

5

Ц.Бумбанцагаан

Лабораторийн инженер

6

Д.Наранбаатар

Лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмж хариуцсан инженер

7

Э.Алтаншагай

Химийн сорил туршилт хариуцсан инженер

8

Л.Нэргүй

Лабораторийн туслах инженер

9

Д.Цэдэнбалжир

Лабораторийн туслах инженер

10

Н.Бадманямбуу

Судалгаа шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

11

Б.Ичинхорлоо

Судалгаа шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Барилга угсралтын хяналтын хэлтэс

ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ:

 • Олон улс, Улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажилд зөвлөх үйлчилгээ болон техник, технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх,    
 • Авто замын салбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, стандарт, норм, норматив, техникийн шаардлага болон батлагдсан зураг төслийг барилгын ажлын талбайд мөрдүүлж ажиллуулах,  
 • Авто зам, замын байгууламжийн үйлдвэрлэлийн барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянан, баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах

 

 БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН:

 

Нэрс

Албан тушаал

1

М.Ган-Эрдэнэ

Хэлтсийн дарга

2

Ж.Болормаа

Зам барилгын ахлах мэргэжилтэн

3

О.Лхагвасүрэн

Зам, гүүрийн барилгын техник технологийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

 

  УЛСЫН ТӨСВИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ АВТО ЗАМ, ГҮҮРИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

Хугацаа:        2019.03.21-ний     байдлаар

 

Гэрээний нэр

Гүйцэтгэгчийн нэр

Гэрээний дуусах хугацаа

 

 

Гүйцэтгэж буй ажлын Хувь (%)

 
 

1

Ховдын Булган-Үенч чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто зам

"Жиансу Жунжиан Жианшин" ХХК

2019

95.5%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

Баянзүрх дүүргийн ФМ-104.5 радиогийн хажуугийн 250м замыг хучилттай болгох, сансарын колонк хүртэлх зам

"Бумбат даваа"ХХК

2019

60.0%

 
 
 
 
 
 
 

3

БЗД Дарь-Эх цогцолборын авто замын барилгын ажил

"Төгс жигүүр" ХХК

2019

52.3%

 
 
 

4

Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн 127.1 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил

"Хурдны зам"ХХК

2019

99.0%

 

5

Булган аймгийн Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр чиглэлийн 22 км хатуу хучилттай авто зам

"НКВ"ХХК

2018.05.18-2019.10.01

90.0%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6

Завхан аймгийн Цагаанхайрхан сумын Ширээгийн голын 90.9у/м төмөр бетон гүүр

"ЗЗБ"ХХК

2019.10.31

65.0%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7

Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын Согоогийн голын 18.7 у/м төмөр бетон гүүр, 2.3км хайрган хучилттай авто замын барилгын ажил р

"Жол" ХХК

2019

53.0%

 
 
 
 
 
 
 

95.0%

 
 
 
 

8

Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо Туул зөрлөг орчмимд хэрэгжиж буй төмөр замын доорх авто машины нүхэн гарц

"Туулын гүүр далай" ХХК

2019.07.01

26.0%

 

9

УБ хот, Хан-Уул дүүргийн 8-р хорооны нутагт барих Наадамчдын замын уулзвараас Яармагийн автобусны шинэ эцсийн буудал хүртэлх 0.877 км хатуу хучилттал авто зам

"Бумбат даваа" ХХК

2019

95.0%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Намирын голын төмөрбетон гүүр

"Тэргүүн саруул зам" ХХК

2019.10.31

45.0%

 

11

Уб хот Хан-Уул дүүрэг 12-р хорооны Туул голын Сонгинын 205,1  у/м төмөр бетон гүүр

"ЗМЗ" ХХК

2019.10.30

45.0%

 

12

Гэр бүл ёслолын ордон хүртэлх авто зогсоол авто замын гүүр

"Ди Ди Эм Эс глобал" ХХК

2019.10.30

60.0%

 

13

Төв аймаг Зуун мод сумын 2.6 дугаар баг 0.4км хатуу хучилттай авто зам, 16.2 у/м гүүр

"ЗЗБ" ХХК

2019.10.30

55.0%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14

Хорооллын доторх зам тохижилтын ажил /УБ, Сонгинохайрхан дүүрэг/, / 3.52км хатуу хучилттай авто зам/

"Эх голомтын илч"ХХК

2019

30.0%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын төвийн 10.4 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил

"Жол" ХХК

2019.11.15

40%

 

16

Баянхонгор-Арвайхээр чиглэлийн авто замын огцом эргэлтийг өөрчлөх 4.4 км хатуу хучилттай авто зам /Өлзийт сум/

"Их богд зам" ХХК

2019.11.15

5.0%

 

17

Халуун уснд байрнаас их наран, их нарангаас буяны зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.2 км У/УБ, СХД/

"Монгол зам групп" ХХК

2019.11.15

3%

 

18

Баянбулагийн 2дугаар гудамжнаас мандал овооны 3-р гурамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /УБ, СХД/

"Оч наран" ХХК

2019.11.15

3%

 

 

Subcategories

Эрхэм зорилго

Зам, тээврийн салбарт эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацийн үйл ажиллагааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хөгжүүлж, судалгаа хөгжүүлэлтийн үр дүнг эцсийн бүтээгдэхүүн болгон үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, салбарын хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд тус Төвийн эрхэм зорилго оршино.

Зочин

951724
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоногт
Энэ сард
Өнгөрсөн сард
Бүгд
73
813
4788
18963
29620
951724

Таны IP: 10.3.100.98
Now is: 2019-06-21 03:03:03

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,

Баянгол дүүрэг, 20-р хороо,

ЗТХТ-ийн байр

976-70003706
976-70007636
info@rtdc.gov.mn

Шуудангийн хаяг: СХД, Монгол шуудан 21-р салбар ЗТХТөв

Видео

 

Фото