• header3.jpg

Өвлийн хүйтний улиралд Олон улс, Улсын болон орон нутгийн чанартай Авто зам, даваагаар зорчин явж буй тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч бүр өөрсдийн хариуцсан бүрэн авто техникийг холбогдох хангалттай шатах тослох материалууд, жолоочийн хувийн болон хамт яваа зорчигчдын ая тухтай зорчих нөхцлийг бүрэн хангаж, дулаан хувцас, хуурай хүнс хэрэгсэл зэрэг бусад бэлтгэлийг базааж, замын хөдөлгөөнд анхаарал болгоомжтой, соёлтой оролцохыг уриалж байна!

Авто замын засвар, арчлалт (АЗЗА)-ын компаниудын менежмент, зохицуулалтын алба

Нэрс

Албан тушаал

1

Х.Хүрэлсүх

Албаны дарга

2

Д.Отгонбаяр

Сүлжээний ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн

3

А.Хулан

Машин механизмын тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал  хариуцсан мэргэжилтэн

ТӨЛБӨР АВАХ НЭГЖ, ЗАМЫН АШИГЛАЛТ, ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ:

-  Олон улс, улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн бүртгэл мэдээллийн санг хөтлөх, баяжуулах, сүлжээний ашиглалтын бэлэн байдлыг хангах ажлыг зохион байгуулах;

-  Олон улсын болон улсын чанартай авто замын техник ашиглалтын түвшин тогтоох судалгааны ажлыг зохион байгуулж, цаашид авах арга хэмжээний санал, зөвлөмж боловсруулах, шинээр ашиглалтад орох авто замуудад чанар байдлын судалгаа хийж дүгнэлт гаргах;

-  Улсын чанартай авто замаар зорчих тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний эрчмийн судалгаа хийх

-  Авто замын эвдрэл гэмтлээс шалтгаалан гарч байгаа аваар ослын судалгааг гарган урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллах;

-  Олон улсын болон улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн сүлжээний бэлэн байдал, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор хөдөлгөөнт эргүүлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, камержуулсан системээр хянаж, зам хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангаж ажиллах;

-  Засгийн газрын 2016 оны 103 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг ханган, Олон улсын болон улсын чанартай авто замаар зорчиж буй тээврийн хэрэгслээс авто зам ашигласны төлбөр хураах  үйл ажиллагааг зохион байгуулах, олон удаа нэвтрэх зөвшөөрлийг олгох;

 

БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН:

Нэрс

Албан тушаал

1

Т.Оюунчимэг

Хэлтсийн дарга

2

С.Энхсайхан

Төлбөр авах нэгжийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Зам засвар, арчлалтын хяналтын хэлтэс

ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ:

  • Улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын ажилд хяналт тавих ажлын зохион байгуулалтыг оновчтой болгох;
  • Улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын бэлэн байдлыг хангах, эдгээр замуудын дагуу ажиллах шуурхай ажлын хэсгүүдийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хяналт тавих
  • Авто зам, замын байгууламжийн бүртгэл мэдээллийн санг баяжуулах, ашиглалтын бэлэн байдлыг хангах ажлыг зохион байгуулах;

 

БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН:

Нэрс

Албан тушаал

1

Ж.Баярсайхан

Зам засвар, арчлалтын хяналтын хэлтсийн дарга

2

В.Азжаргал

Зам засварын ажлын техник технологийн хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

3

Э.Тэгшжаргал

Зам барилгын, засварын ажлын зураг төсөл, төсвийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

4

Ж.Баярсайхан

Бүс нутаг хариуцсан хяналтын инженер

5

У.Эрдэнэбилэг

Бүс нутаг хариуцсан хяналтын инженер

6

А.Баясгалан

Бүс нутаг хариуцсан хяналтын инженер

7

Х.Баяртогтох

Бүс нутаг хариуцсан хяналтын инженер

8

Б.Эрдэнэцэцэг

Замын сүлжээний нэгдсэн бүртгэл, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

Авто замын ашиглалт, хөдөлгөөний хяналтын хэлтэс

Нэрс

Албан тушаал

1

О.Сумъяахүү

Сүлжээний техник ашиглалтын түвшин хариуцсан мэргэжилтэн

2

Д.Эрдэнэбилэг

Сүлжээний техник ашиглалтын түвшин хариуцсан мэргэжилтэн

3

Г.Бат-Өлзий

Сүлжээний техник ашиглалтын түвшин хариуцсан мэргэжилтэн

ЗАМ, БАРИЛГЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ:

-  Төвлаборатори нь 2003, 2006, 2010, 2014, 2016 онд Монгол Улсын Стандартчилал, хэмжил зүйн газраар итгэмжлэгдсэн;

-  Лаборатори нь Италийн CONTROLS, Английн ELE, БНЭУ-ын өндөр нарийвчлал бүхий багаж тоног төхөөрөмж ашиглан олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн AASHTO, ASTM BS болон үндэсний MNS стандартуудын дагуу зам, гүүрийн барилгын 12 төрлийн материалын дээжинд 108 үзүүлэлтээр сорил туршилт, мөн хийцийн орц, норм тогтоох, физик, механик, химийн шинж чанарыг тодорхойлох шинжилгээг хийж гүйцэтгэдэг;

-  Зам, гүүрийн барилгын ажилд хэрэглэгдэх лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмж түрээслүүлж, мэргэжлийн заавар зөвлөгөө өгөх; явуулын лаборатори ажиллуулах,

-  Салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг хөгжлийн  бодлого, хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулж, хэрэгжүүлж ажиллах

-  Орчин үеийн дэвшилтэт техник технологи, инновацийг Монгол орны цаг уурын онцлогт тохируулан авто зам, гүүрийн барилга, засварын ажлын үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэн нутагшуулах;

-  Салбарын эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын цар хүрээг өргөжүүлэх, ажилтнуудын дадлага, туршлагыг дээшлүүлэх, материаллаг баазыг сайжруулах чиглэлээр дотоод, гадаадын ижил төстэй судалгааны байгууллагатай хамтран ажиллах; 

 

БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН:
 

Нэрс

Албан тушаал

1

Д.Мөнхтүвшин

Лабораторийн эрхлэгч

2

Т.Батболд

Лабораторийн шинжээч ахлах инженер

3

Э.Ичинхорлоо

Лабораторийн шинжээч инженер

4

Д.Ганчимэг

Лабораторийн шинжээч инженер

5

Ц.Бумбанцагаан

Лабораторийн инженер

6

Д.Наранбаатар

Лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмж хариуцсан инженер

7

Э.Алтаншагай

Химийн сорил туршилт хариуцсан инженер

8

Л.Нэргүй

Лабораторийн туслах инженер

9

Д.Цэдэнбалжир

Лабораторийн туслах инженер

10

Н.Бадманямбуу

Судалгаа шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

11

Б.Ичинхорлоо

Судалгаа шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Эрхэм зорилго

Зам, тээврийн салбарт эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацийн үйл ажиллагааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хөгжүүлж, судалгаа хөгжүүлэлтийн үр дүнг эцсийн бүтээгдэхүүн болгон үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, салбарын хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд тус Төвийн эрхэм зорилго оршино.

Зочин

598053
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоногт
Энэ сард
Өнгөрсөн сард
Бүгд
188
581
769
8953
14206
598053

Таны IP: 54.242.236.164
Now is: 2018-02-19 08:07:47

Цаг агаар

SP_WEATHER_

°C

Ulaanbaatar

SP_WEATHER_
Чийгшил: %
Салхины хурд: N

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,

Баянгол дүүрэг, 20-р хороо,

ЗТХТ-ийн байр

976-70003706
976-70007636
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шуудангийн хаяг: СХД, Монгол шуудан 21-р салбар ЗТХТөв

Видео

Фото