• header3.jpg

Өвлийн хүйтний улиралд Олон улс, Улсын болон орон нутгийн чанартай Авто зам, даваагаар зорчин явж буй тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч бүр өөрсдийн хариуцсан бүрэн авто техникийг холбогдох хангалттай шатах тослох материалууд, жолоочийн хувийн болон хамт яваа зорчигчдын ая тухтай зорчих нөхцлийг бүрэн хангаж, дулаан хувцас, хуурай хүнс хэрэгсэл зэрэг бусад бэлтгэлийг базааж, замын хөдөлгөөнд анхаарал болгоомжтой, соёлтой оролцохыг уриалж байна!

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН МАГАДЛАЛ, СТАНДАРТ, НОРМ НОРМАТИВЫН ХЭЛТЭС

 

ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ:

  • Авто замын салбарын стандарт, норматив баримт бичгийн тогтолцоог боловсронгуй болгох дунд хугацааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, стандарт, норм норматив боловсруулж батлуулах ажлыг зохион байгуулах;
  • Салбарын үнэ бүрдлийн тогтолцоог боловсронгуй болгож, авто зам, замын байгууламжийн эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
  • Салбарын стандарт, норм норматив, техникийн баримт бичгийг сурталчлах, мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
  • Зам, замын байгууламж, төмөр зам, аэродромын зураг төсөлд магадлал хийх ажлыг зохион байгуулах, зураг төслийн чанарыг сайжруулах, магадлалын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох;
  • Салбарын шинжлэх ухаан, техникийн ололт, шинэ техник, технологи, инженерийн шийдэл бүхий асуудлыг хэлэлцэж, дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий Шинжлэх ухаан, техникийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах; 

 

Зураг төслийн байгууллагуудын анхааралд

Зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийхэд бүрдүүлэх материал

     1. Зураг төсөлд магадлал хийх хүсэлтийг албан бичгээр ирүүлэх

     2. Зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавар

     3. Зураг төсөл боловсруулах гэрээ

     4. Зураг төслийн бүрдлийн маягт

     5. Зураг төслийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл

     6. Зураг төслөөр баригдах зам, замын байгууламжийн газрын зөвшөөрөл

     7. Зам, замын байгууламжийн зураг төсөл

     8. Инженер, геологийн судалгааны тайлан

     9. Геодезийн судалгааны тайлан

    10. Төсөв

    11. Тайлбар бичиг

    12. Инженерийн шугам сүлжээний зураг болон төсөв /Хэрэв замын трасст шугам сүлжээ орсон бол/

    13. Техникийн нөхцөл /Шугам сүлжээний зураг төсөлд/

 

Зураг төслийн магадлал, стандартын хэлтэс

Утас: 70001150

 

Зам, замын байгууламжийн зураг төслийн магадлалын ажлын үе шат

  

1-р үе шат:

Зураг төслийн иж бүрдэл, холбогдох материалыг бүрдүүлж ирүүлнэ. /Зураг төслийн бүрдлийн маягт/ эндээс татаж авна уу. 

2-р үе шат: 

Зураг төслийн иж бүрдэл, холбогдох материал нь шаардлага хангасан бол гэрээ байгуулна. /Зураг төсөлд магадлал хийх гэрээний загвар/эндээс ТАТАЖ авна уу.

3-р үе шат:

Магадлалын ажлын гэрээний үнийг  төлнө.

4-р үе шат:

Орон тооны бус эксперт томилуулна.

5-р үе шат: 

Экспертээр хянуулж, Зурагт засвар оруулна /Магадлалын ерөнхий дүгнэлтийн хавсралт №1/ эндээс татаж авна уу. 

7-р үе шат: 

Засвар оруулсан зураг, төсвийг Экспертээр дахин хянуулж, дүгнэлт гаргуулна. 

/Магадлалын ерөнхий дүгнэлтийн хавсралт №2/эндээс татаж авна уу. 

8-р үе шат: 

Зам, тээврийн хөгжлийн төвөөр Магадлалын ерөнхий дүгнэлт гаргуулна. /Магадлалын ажлын гэрээний үнийг бүрэн төлсөн байна./ 

 

Зам, Тээврийн Хөгжлийн төвөөр магадлал хийгдсэн зураг төслүүдийн жагсаалт (2017 оны 1 сараас)

   

Зураг төслийн нэр

Хүчин чадал

Зураг төслийн байгууллагын нэр

Магадлал хийгдсэн огноо

 
 

1

Архангай аймгийн Тариат сумын Тэрхийн голын 217.25 у/м төмөрбетон гүүрийн их засварын ажлын төсөв

217у/м

"Хурдны зам" ХХК

2017.01.03

 

2

Улаанбаатар хот-Хөшигийн хөндийн Олон улсын нисэх онгоцны буудал чиглэлийн хурдны замын III хэсгийн 9.7км (ПК22+500-ПК32+227) хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл

9.7км

"Ай Си Ти Сайн Консалтинг" ХХК

2017.01.06

 

3

Хэнтий аймгийн "Өндөрхаан" нисэх буудлын аэродромын барилгын ажлын зураг төсөл

2км

"Ростов" ХХК

2017.01.31

 

4

Улаанбаатар хот. Баянгол дүүргийн 10,11-р хороо, Бичил 7 орон сууцны хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл

8.718км

"Мөнхийн тод зам" ХХК

2017.02.14

 

5

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг, 8-р хороо Шинэ Яармаг орон сууцны цогцолбор хорооллын доторх 2.4км авто зам

2.4 км

"ХЗТ Авто зам" ХХК

2017.02.17

 

6

1-р хэсэг. Орхон аймгийн Дулааны станцаас "Зэс эрдэнийн хувь" үйлдвэр хүртэлх хайрган хучилттай 3.5км /ПК0+000-ПК3+500/ авто зам, төмөр бетон гүүрийн засвар, шинэчлэлт                                                             2-р хэсэг. "Зэс эрдэнийн хувь" үйлдвэрээс "Ачит ихт" үйлдвэр хүртэлх хайрган хучилттай 18км /ПК3+500-ПК21+500/ авто зам барих зураг төсөл, шифр 01/17

3.5км, 18км

"Ар Си Эс Си" ХХК

2017.03.10

 

7

Болд Ерөөгийн төмөр замын гармаас-Ерөө сум чиглэлийн 3.78 км авто замын нарийвчилсан зураг төсөл

3.78 км

"Арвай нутгийн зам" ХХК

2017.03.14

 

8

Дархан-Уул аймаг, Хуучин Дархан-Шинэ Дарханыг холбосон 8 км авто замын 2.488 км авто замын төсөв

2.488 км

"Өсөх урам" ХХК

2017.03.20

 

9

Улаанбаатар хот-Хөшигийн хөндийн Олон улсын нисэх онгоцны буудал чиглэлийн хурдны замын 32.2 км (ПК0+000-ПК32+226) хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл

32.2 км

"Ай Си Ти Сайн Консалтинг" ХХК

2017.03.20

 

10

Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сумын төвийн хэсэгт баригдах 4.367 км дугуйн замын нарийвчилсан зураг төсөл

4.367

"Гео зураглал" ХХК

2017.03.24

 

11

Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам хөгжүүлэх төслийн 1 болон 2-р хэсгүүдийг холбох 2.7 км авто замын нарийвчилсан зураг төсөл

2.7 км

"Ай Си Ти Сайн Консалтинг" ХХК

2017.04.03

 

12

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 7,10-р хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах 1.2 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл

1.2 км

"Жи Ар Си" ХХК

2017.04.06

 

13

Ховд аймгийн төвд баригдах хатуу хучилттай авто замуудын барилгын ажлын төсөв

4.924 км

"Гарьд зам" ХХК

2017.04.06

 

14

Улаанбаатар хот, Толгойт өртөөний "Б" паркийн замуудтай гол замын 395 км дахь 8-р зуутад төмөр зам доогуур дулааны шугам гаргах төмөрбетон хоолойн зураг төсөл

2.5х1.5 м

"УБТЗ Техникийн бодлого зураг төсөл инженерийн алба" ХХК

2017.04.10

 

15

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүргийн 4-р хороо, Яармагийн шинэ гүүр барих инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл

244.26 у/м

"Хятадын төмөр замын 20-р товчоо групп" ХХК, "ГБЭТ" ХХК

2017.05.03

 

16

Дорнод аймгийн Сайншанд сумын төвийн 7.6 км хатуу хучилттай авто замын засвар шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөл

7.6 км

"Кад сүрвэй" ХХК

2017.05.08

 

17

Дулаанхааны 4 замын уулзвараас Хүдэр чиглэлийн 104.4 км хатуу хучилттай авто замын төсөв

104.4 км

"Арвай нутгийн зам" ХХК

2017.05.11

 

18

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 14 дүгээр хороо, Халдвартын автобусны эцсийн зогсоолоос зүүн тийш үерийн далан хүртэл 1.8 км хэсэгчилсэнхатуу хучилттай авто замын зураг төсөл

1.8 км

"Миллениум роуд" ХХК

2017.05.15

 

19

Өмнөговь аймгийн төвөөс нийслэлтэй холбогдсон авто замын "Шар тээг"-ийн уулзвараас Цогтцэций сумын төв хүртэл 59.6 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлын төсөв

59.6 км

"Эйч Ай Би" ХХК

2017.05.25

 

20

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүргийн 9, 10-р хорооны гэр хорооллын дундах 0.86 км сайжруулсан шороон замыг хатуу хучилттай авто зам болгох зураг төсөл

0.86 км

"Ар Си Эс Си" ХХК

2017.05.25

 

21

Төв аймгийн Зуунмод сумын төвийн Баруун Зуунмод багийн 3.5 км, Баянхошуу багийн 2.5 км авто замуудын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлын төсөв

3.5 км, 2.5 км

"Ар Си Эс Си" ХХК

2017.06.05

 

22

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 7-р хороо, Зурагтын шинэ эцсээс Далан давхрын замтай холбогдох авто зам

0.58 км

"Жи Ар Си" ХХК

2017.06.08

 

23

Улаанбаатар хот, СХД-ийн 5, 6, 7-р хороо, гэр хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан 1.8 км авто замын гэрэлтүүлгийн зураг төсөл

1.8 км

"Хайтал мегават" ХХК

2017.06.08

 

24

Сэлэнгэ аймаг, мандал сум, төмөр зам доогуурх иргэд явган зорчих зориулалтын нүхэн гарцын зураг төсөл

3.0х2.5 м

"УБТЗ" ХНН-ийн Техникийн бодлого зураг төсөл, инженерийн алба

2017.06.12

 

25

"Эрдэнэс таван толгой" ХК-ийн уурхайгаас Ухаа худаг-гашуун сухайтын авто зам хүртэлх 8.2 км холбоос авто замын инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл

8.2 км

"Ар Си Эс Си" ХХК

2017.06.12

 

26

Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сум, Хилийн цэргийн 0257-р ангийн зүүн хойд талын 4 замын уулзвар, 5-р баг Байгаль-Ээж хүнсний захын урд талын 3 замын уулзварын гэрлэн дохионы зураг төсөл

21 ш

"Гэрэл дохио" ХХК

2017.06.13

 

27

Дундговь аймгийн Өлзийт сумын төвд баригдах 1.5 км авто замын зураг төсөл

1.5 км

"Классик роуд" ХХК

2017.06.13

 

28

Булган аймгийн Булган сумын төвийн авто замын өргөтгөл шинэчлэлтийн зураг төсөл

6 км

"Тарвачинбүүлэн" ХХК

2017.06.15

 

29

Улаанбаатар хот. Налайх дүүрэг, 2-р хороо, Даваажав, Дамдин, Найрамдлын гудамжны авто замын өргөтгөл шинэчлэлтийн зураг төсөл

0.754 км, 0.645 км

"Ростов" ХХК

2017.06.19

 

30

Улаанбаатар хот. СХД-ийн Хувьсгалчдын авто замаас-Хайлаастын авто замын эцэс хүртэлх 3.6 км авто замын гэрэлтүүлгийн зураг төсөл

3.6 км

"Хайтал мегават" ХХК

2017.06.22

 

31

Улаанбаатар хот. СХД-ийн Өвөр Гүнтийн 11.6 км авто замын нарийвчилсан зураг төслийн өөрчлөлт

11.6 км

"Ти Ай Би" ХХК

2017.06.27

 

32

Сэлэнгэ аймаг, Хүдэр сумын төвийн 1.7 км хатуу хучилттай авто замын инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл

1.7 км

"Арвай нутгийн зам" ХХК

2017.06.30

 

33

Говь-Алтай аймгийн Алтай хотын төв доторх 4.3 км авто замын зураг төсөл

4.3 км

"Классик роуд" ХХК

2017.07.03

 

34

Завхан аймаг, Улиастай сумын Жинст багт баригдах 1 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл

1 км

"Тэрмэн зам" ХХК

2017.07.06

 

35

Улаанбаатар- Хөшгийн хөндийн Олон улсын нисэх онгоцны буудал чиглэлийн хурдны авто замын 1-р хэсгийн 3 км, 2-р хэсгийн  8 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл

32 км

"Ай Си Ти Сайн Консалтинг" ХХК

2017.08.01

 

36

Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн 204 км авто замын шинэчлэлтийн инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл

204 км

"Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК

2017.08.08

 

37

Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын төвд баригдах 1.6 км авто замын барилгын ажлын инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл

1.6 км

"Ар Си Эс Си" ХХК

2017.08.11

 

38

Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 кмавто замын их засварын ажлын 17 км өөрчлөлтийн зураг төсөл

17 км

"Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК

2017.08.18

 

39

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 1.4-р хороо , Их тойруу, Бусаны гудамж явган хүний гүүрэн гарцын зураг

21 у/м

"ГБЭТ" ХХК

2017.09.07

 

40

Дорноговь аймаг, Даланжаргалан сум, МАК-ын Цементийн үйлдвэрийн орчмын авто замын гарцын зураг төсөл

0.1 км

"Дөрвөн тэнхлэг" ХХК

2017.09.14

 

41

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын төвийн хэсгийн авто зам, авто зогсоолын инженерийн нарийвчилсэн зураг төсөл

 

"Ар Си Эс Си" ХХК

2017.09.25

 

 

 Авто замын салбарын Шинжлэх ухаан техникийн зөвлөлийн ажиллах журамыг эндээс ТАТАЖ авна уу.

 

 

Нэрс

Албан тушаал

Утас, /цахим хаяг/

 1

Д. Сарандулам

Зураг төслийн магадлал, стандартын хэлтсийн дарга

70001150 

sarandulam@rtdc.gov.mn

2

Т.Хоролсүрэн

Зураг төслийн магадлал хариуцсан мэргэжилтэн

khorloo@rtdc.gov.mn

3

С.Мөнхтуяа

Зураг төслийн магадлал хариуцсан мэргэжилтэн

 munkhtuya@rtdc.gov.mn

4

Ө.Баасансүрэн

Стандарт, норм норматив хариуцсан мэргэжилтэн

 baasansuren@rtdc.gov.mn

5

Д.Базарсад

Стандарт, норм норматив хариуцсан мэргэжилтэн

d.bazarsad@rtdc.gov.mn 

 


 


 

 

 

 

 

Эрхэм зорилго

Зам, тээврийн салбарт эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацийн үйл ажиллагааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хөгжүүлж, судалгаа хөгжүүлэлтийн үр дүнг эцсийн бүтээгдэхүүн болгон үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, салбарын хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд тус Төвийн эрхэм зорилго оршино.

Зочин

662242
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоногт
Энэ сард
Өнгөрсөн сард
Бүгд
17
1459
1476
14107
15906
662242

Таны IP: 54.158.15.97
Now is: 2018-06-25 00:15:41

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,

Баянгол дүүрэг, 20-р хороо,

ЗТХТ-ийн байр

976-70003706
976-70007636
info@rtdc.gov.mn

Шуудангийн хаяг: СХД, Монгол шуудан 21-р салбар ЗТХТөв

Видео

Фото