• header3.jpg

Өвлийн хүйтний улиралд Олон улс, Улсын болон орон нутгийн чанартай Авто зам, даваагаар зорчин явж буй тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч бүр өөрсдийн хариуцсан бүрэн авто техникийг холбогдох хангалттай шатах тослох материалууд, жолоочийн хувийн болон хамт яваа зорчигчдын ая тухтай зорчих нөхцлийг бүрэн хангаж, дулаан хувцас, хуурай хүнс хэрэгсэл зэрэг бусад бэлтгэлийг базааж, замын хөдөлгөөнд анхаарал болгоомжтой, соёлтой оролцохыг уриалж байна!

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН МАГАДЛАЛ, СТАНДАРТ, НОРМ НОРМАТИВЫН ХЭЛТЭС

 

ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ:

  • Авто замын салбарын стандарт, норматив баримт бичгийн тогтолцоог боловсронгуй болгох дунд хугацааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, стандарт, норм норматив боловсруулж батлуулах ажлыг зохион байгуулах;
  • Салбарын үнэ бүрдлийн тогтолцоог боловсронгуй болгож, авто зам, замын байгууламжийн эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
  • Салбарын стандарт, норм норматив, техникийн баримт бичгийг сурталчлах, мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
  • Зам, замын байгууламж, төмөр зам, аэродромын зураг төсөлд магадлал хийх ажлыг зохион байгуулах, зураг төслийн чанарыг сайжруулах, магадлалын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох;
  • Салбарын шинжлэх ухаан, техникийн ололт, шинэ техник, технологи, инженерийн шийдэл бүхий асуудлыг хэлэлцэж, дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий Шинжлэх ухаан, техникийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах; 

 

Зураг төслийн байгууллагуудын анхааралд

Зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийхэд бүрдүүлэх материал

     1. Зураг төсөлд магадлал хийх хүсэлтийг албан бичгээр ирүүлэх

     2. Зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавар

     3. Зураг төсөл боловсруулах гэрээ

     4. Зураг төслийн бүрдлийн маягт

     5. Зураг төслийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл

     6. Зураг төслөөр баригдах зам, замын байгууламжийн газрын зөвшөөрөл

     7. Зам, замын байгууламжийн зураг төсөл

     8. Инженер, геологийн судалгааны тайлан

     9. Геодезийн судалгааны тайлан

    10. Төсөв

    11. Тайлбар бичиг

    12. Инженерийн шугам сүлжээний зураг болон төсөв /Хэрэв замын трасст шугам сүлжээ орсон бол/

    13. Техникийн нөхцөл /Шугам сүлжээний зураг төсөлд/

 

Зураг төслийн магадлал, стандартын хэлтэс

Утас: 70001150

 

Зам, замын байгууламжийн зураг төслийн магадлалын ажлын үе шат

  

1-р үе шат:

Зураг төслийн иж бүрдэл, холбогдох материалыг бүрдүүлж ирүүлнэ. /Зураг төслийн бүрдлийн маягт/ эндээс татаж авна уу. 

2-р үе шат: 

Зураг төслийн иж бүрдэл, холбогдох материал нь шаардлага хангасан бол гэрээ байгуулна. /Зураг төсөлд магадлал хийх гэрээний загвар/эндээс ТАТАЖ авна уу.

3-р үе шат:

Магадлалын ажлын гэрээний үнийг  төлнө.

4-р үе шат:

Орон тооны бус эксперт томилуулна.

5-р үе шат: 

Экспертээр хянуулж, Зурагт засвар оруулна /Магадлалын ерөнхий дүгнэлтийн хавсралт №1/ эндээс татаж авна уу. 

7-р үе шат: 

Засвар оруулсан зураг, төсвийг Экспертээр дахин хянуулж, дүгнэлт гаргуулна. 

/Магадлалын ерөнхий дүгнэлтийн хавсралт №2/эндээс татаж авна уу. 

8-р үе шат: 

Зам, тээврийн хөгжлийн төвөөр Магадлалын ерөнхий дүгнэлт гаргуулна. /Магадлалын ажлын гэрээний үнийг бүрэн төлсөн байна./ 

 

2018 онд зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийсэн ажлын жагсаалт

   

 

  Зураг төслийн нэр Хүчин чадал Зураг төслийн байгууллагын нэр Магадлал хийсэн огноо
1 Дулаанхааны 4 замын уулзвараас Хүдэр чиглэлийн 95 км хатуу хучилттай авто замын төсөв 95 км "Арвай нутгийн зам" ХХК 1/15/2018
2 Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын төвд баригдах 16 км авто замын зураг төсөл 16 км "Гео зураглал" ХХК 1/15/2018
3 Булган-Хишиг өндөр-Гурван булаг чиглэлийн 133.7 км авто замын эхний хэсгийн 21.226 км авто замын барилгын ажлын төсөв 21.226 км "Гео зураглал" ХХК 1/15/2018
4 Дорноговь аймгийн Сайншанд хотоос Дэлгэрэх сум чиглэлийн 130 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл 130 км "Мөнхийн тод зам" ХХК 1/15/2018
5 Өмнөговь аймгийн төв даланзадгад сумын төвийн хэсэгт баригдах 7 хэсэг авто замын зураг төсөл 4.5 км, 3.2 км, 0.808 км, 1.071 км, 0.863 км, 0.693 км, 0.87 км "Гео зураглал" ХХК 1/22/2018
6 Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хот, 5-р баг, 9, 11-р гудамжны байгалийн чулуун хучилттай замын зураг төсөл 1.1 км "Ихэр мөнх" ХХК 1/23/2018
7 Хөвсгөл аймгийн мөрөн сум, "Шинэ Мөрөн худалдааны төв"-ийг төв замтай холбосон хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл 0,23 км 0,28 км  "Классик роуд" ХХК 1/29/2018
8 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 15-р хороо, 87-р гудамжны дээд эхэнд Сэлбэ гол дээгүүр явган хүний гүүр шинээр барих                                                             17-р хороо, 117-р сургуулийн доод Сэлбэ гол дээгүүрх явган хүний гүүрийг шинэчлэх,                                                          14, 15-р хороо, 7 буудлын Тэрхийн гол үйлчилгээний төвийн арын Сэлбэ гол дээгүүрх явган хүний гүүрийг шинэчлэх ажлын зураг төсөл 48.09 у/м 48.36 у/м 80.05 у/м "Ар Си Эс Си" ХХК 1/30/2018
9 Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын авто машины зогсоолын талбай болон богино холбоосын авто замын зураг төсөл 0.403 км 0.957 км 0.579 км 0.314 км 0.325 км 0.275 км, 2 авто зогсоол "Ай Си Ти Сайн Консалтинг" ХХК 2/2/2018
10 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Сэлбийн баруун эргээр Дарь-Эхийг ногоон нуурын гудамжтай холбосон зам, 32-ын уулзвараас Дарь-Эхийн замтай холбох авто замуудын огтолцож буй уулзварын зураг төсөл 0.34 км 0,21 км 0,017 км 0.022 км "Ихэр мөнх" ХХК 2/7/2018
11 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 17-р хороо, Бэлхийн замын 2-р буудлаас баруун хойд зүгийн амны 0.7 км авто замын зураг төсөл 0.7 км "Жи Ар Си" ХХК 2/7/2018
12 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 18-р хороо, Бэлхийн зам, 71-р сургуулийн буудлаас Сэлхийн зам хүртэл Бэлх голын зүүн эргээр 1.9 км авто замын зураг төсөл 1.9 км "Жи Ар Си" ХХК 2/7/2018
13 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 20-р хороо, Сэлхийн амнаас Даваатын ам хүртэлх Бэлх голын эргээр 2.9 км авто замын зураг төсөл 2.9 км "Жи Ар Си" ХХК 2/7/2018
14 Хөвсгөл аймгийнАлаг-Эрдэнэ сумын 50/100-ийн цогцолбор хүртэлх 1 км авто замын зураг төсөл 1 км "Ихэр мөнх" ХХК 2/7/2018
15 Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо, 22-ын товчооны авто замаас урагш "Монцемент билдинг материалс" ХХК-ийн чулуунцарын үйлдвэр хүртэлх 1.2 км хатуу хучилтттай авто замын зураг төсөл 1.2 км  "Моназ" ХХК 2/8/2018
16 Орхон аймаг, Эрдэнэт хот, Авто тээврийн үндэсний төвийн авто зогсоолын зураг төсөл 1700 м2 "Арвай нутгийн зам" ХХК 2/12/2018
17 Улаанбаатар хот, Шувуун фабрик-Сонгино чиглэлийн замын Туул голын 256 у/м төмөрбетон гүүрийн их засварын ажлын зураг төсөл   "ГБЭТ" ХХК 2/12/2018
18 Төв аймаг, Зуунмод сумын төвөөс Манзушир хийд чиглэлийн 7 км хатуу хучилттай авто зам, 16.2 у/м гүүрийн зураг төсөл 7 км "ХЗТ Авто зам" ХХК 2/13/2018
19 Төв аймгийн Зуунмод сум, Ланс баг чиглэлийн 2.5 км авто замын зураг төсөл 2.5 км "Гео зураглал" ХХК 2/13/2018
20 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 7-р хороо, 70-н давхрын замаас 224-р цэцэрлэг хүртэл 1.2 км авто замын зураг төсөл       1.2 км  "Жи Ар Си" ХХК 2/21/2018
21 Баянхонгор аймгийн Галуут сумын Мандал багийн "Цагаан Туруутын гол дээр баригдах 65,05 у/м төмөрбетон гүүрийн зураг төсөл 65,05 у/м "Ар Си Эс Си" ХХК 3/7/2018
22 "Баруун босоо тэнхлэгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд хэрэгжиж буй Бага Улаан даваа-Манхан сум чиглэлийн 103.3 км авто замаас Мөст сум хүртэлх 20.3 км авто замын барилгын ажлын төсөв 20.3 км "Ай Си Ти Сайн Консалтинг" ХХК 3/9/2018
23 Баян-Өлгий аймаг, Өлгий хотын дотор шинээр төлөвлөж буй болон өргөтгөл шинэчлэлт хийгдэх 10.4 км авто замын зураг төсөл 10.4 км "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 3/20/2018
24 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Баянзүрх дүүргийн 25, 26-р хорооны уулзвар Замын Цагдаагийн газрын ойролцоох гүүрэн гарцын үндсэн гүүр барих зураг төсөл 477 у/м, 66.04 у/м "Хятадын төмөр замын 20-р товчоо групп" ХХК, ГБЭТ ХХК 3/20/2018
25 Өмнөговь аймгийн Гурван Тэс сумын төвийн 1.88 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл 1.88 км "Аварга зам" ХХК 3/21/2018
26 Налайхын барилгын материал үйлдвэрлэл, технологийн паркийн доторх авто зам болон Улаанбаатар-Чойрын замаас зүүн тийш тус паркийн нутаг дэвсгэрээр дайран Улаанбаатар-Зүүн аймаг чиглэлийн замтай холбогдох 11.7 км авто замын зураг төсөл 11.7 км, парк доторх 12.574 км, борооны усны шугам сүлжээ10 км "Даваа зам" ХХК 3/21/2018
27 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүргийн 4-р хороо, Яармагийн шинэ гүүр барих ажлын төсөв 244.26 у/м "Хятадын төмөр замын 20-р товчоо групп" ХХК, ГБЭТ ХХК 3/30/2018
28 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 19-р хороо, Багабаян энхийн төлөө цогцолбор төвөөс Санзайн төв зам хүртэлх 1.7 км авто замын зураг төсөл 1.7км "Мөнхөд ашдын зам" ХХК 3/30/2018
29 Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумаас Сайханы хөтөл чиглэлийн 5.9 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл 5.9 км "Дөт тэнхлэг" ХХК 3/30/2018
30 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Улиастайн гүүрнээс Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км авто замын 281 у/м төмөрбетон гүүрийн зургийн өөрчлөлт 281 у/м "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 4/3/2018
31 Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн авто замын эхлэлийн 5.2 км зам болон Шумуултайн нолын 37.15 у/м төмөрбетон гүүрийн зураг төсөл 37.15 у/м "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 4/4/2018
32 Говьсүмбэр аймаг,, Чойр хот, Төмөр замын дэлгүүрээс нэгдсэн эмнэлгийн ар тал хүртэл 1.4 км авто зам 1.4 км "Классик роуд" ХХК 4/4/2018
33 Замын-Үүд сумын 3-р багийн АН-3 босоо тэнхлэгийн авто замын төгсгөлийн 4 замын уулзвараас хүнд даацын авто зам хүртэлх 0.656 км авто замын зураг төсөл 0.656 км "Кад Сүрвэй" ХХК 4/12/2018
34 Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг, 32-р хороо, Эмээлийн замаас "Дорнын цас" ХХК-ны байр хүртэлх 1.1 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлын төсөв 1.1 км "Эм Эн Эс Жи" ХХК 4/30/2018
35 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, 1 болон 3-р байрны дунд байрлах ахмадуудад зориулсан биеийн тамирын талбайн тохижилтын ажлын төсөв 362 м2 "Дөт тэнхлэг" ХХК 4/30/2018
36 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 20-р хороо, Бэлхийн замын төгсгөлөөс Сэлбэ зуслагийн зүүн талаар үргэлжлэх 0.98 км авто замын зураг төсөл 0.98 км "Эм Эн Эс Жи" ХХК 5/1/2018
37 Төв аймаг, Сэргэлэн сум, Улаанбаатр хотын олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудлаас "Дулааны станц хүртэлх 2.54 км авто замын зураг төсөл 2.54 км "Кад Сүрвэй" ХХК 5/1/2018
38 Баянхонгор-Говь-Алтай чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын трасст орсон шилэн кабель шилжүүлэх, хамгаалах угсралтын ажлын зураг төсөл 2.9 км "Арбэль Алтай" ХХК 5/7/2018
39 Дорноговь-аймгийн Алтанширээ суманд байрлах газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг Сайншанд хоттой холбох 16.36 км аьто замын зураг төсөл 16.36 км "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 5/9/2018
40 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөөнөөс Мишээл худалдааны төвийн зүүн талаар Туул голын гудамж хүртэлх авто замын зураг төсөл 0.73 км "Даваа зам" ХХК 5/14/2018
41 Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны буудал барих төслийн хүрээнд хийгдэх Ангарын барилга барих талбайн ажлын зураг 366х228 м "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 5/14/2018
42 Завхан аймгийн Улиастай сумын Жинст багийн МУИС-ийн доод хэсгээс 2-р гудамжны уулзварын шороон замаас Атмор орон сууцны арын шороон зам хүртэлх 0.8 км, Богдын гол баг Цэнгэлдэхийн зүүн талын уулзвараас 2-р гудамжны эцэс хүртэлх 0.7 км, Жаргалант баг Алтангийн хэсгээс хуучнаар Гандан хүртэлх 0.8 км, Товцог багийн 2-р буудлаас Рашаантын хэсгийн 0.9 км, 3-р буудлаас дээш 0.9 км авто замын зураг төсөл 5.6 км "Тэрмэн зам" ХХК 5/15/2018
43 Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сумын 6-р багийн 0.45 км, Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн баруун урд уулзвараас ахмадын өргөө, МТ шатахуун түгээх станцын уулзвар чиглэлийн 0.7 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл 0.45 км, 0.7 км "Дөт тэнхлэг" ХХК 5/21/2018
44 Дорнод аймгийн халхгол сумын нутаг дэвсгэрт орших Өмнөд буйрын 21-р талбайгаас Тосон уул-Баянхошууны боомт чиглэлийн зам хүртэлх 58.5 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл 58.5 км "Ай Си Ти Сайн Консалтинг" ХХК 5/24/2018
45 Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 15-р хорооны хойд талын уулзвараас 104 дүгээр сургууль хүртэлх 0.2 км авто зам, зогсоолын зураг төсөл 0.2 км "Эйч Ай Би" ХХК 6/11/2018
46 Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг, 3-р хороо, Жижиг дунд шйлдвэрийг дэмжих төвий урд уулзвараас Шунхлай ШТС хүртэлх 1.2 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл 1.2 км  "Эйч Ай Би" ХХК 6/11/2018
47 Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын нутагт байрлах Овоот толгойн нүүрсний уурхайн цемент бетон зам, талбайн зураг төсөл 8703.69 м2 1076.85 м2 92 м,  2593.29 м2, 541.62 м2 "Мөнхийн тод зам" ХХК 6/11/2018
48 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 10-р хороо, 39-р сургуулиас Дашномт дэлгүүр хүртэлх болон 10-р хороо хүртэлх далан дагасан авто зам, 11-р хороо, төв замаас 57-р сургуулийн зүүн талаар 11-р хороо хүртэлх 1.2 км авто замын зураг төсөл 0.385 км, 1.2 км "Классик роуд" ХХК 6/15/2018
49 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Алтан Өлгийн Цайз захаас хойш өгсөх 1.2 км авто зам, Зүүн Алтан Өлгийгөөс баруун Алтан Өлгий хойгуур холбосон 0.7 км авто зам, 4-р хороо, "Суман гүн" ХХК-ийн хажуугаар Хүрэнхилэн хүрэх 0.16 км авто замын зураг төсөл 1.2 км, 0.7 км, 0.16 км "Классик роуд" ХХК 6/15/2018
50 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14-р хороо, Хайлаастын гудамжнаас Чингэлтэйн өргөн чөлөөтэй холбогдох 0.88 км авто замын зураг төсөл 0.88 км "Эм Эн Эс Жи" ХХК 6/15/2018
51 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүргийн 12-р хороо, туул голын Сонгинын 205.1 у/м төмөрбетон гүүрийн барилга угсралтын ажлын зураг төсөл 205.1 у/м  "ГБЭТ" ХХК 6/19/2018
52 Хэнтий аймаг, Баян-Адрага сум, Онон гол дээр шинээр баригдах 108.95 у/м төмөрбетон гүүрийн зураг төсөл 108.95 у/м "Ар Си Эс Си" ХХК 6/22/2018
53 сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын төвд 1.6 км бетон хучилттай авто замын зураг төсөл 1.6 км "Эм Эн Эс Жи" ХХК 6/25/2018
54 Багануур дүүргийн 2х350 МВт хүчин чадалтай цахилгаан станц хүртэлх 2.969 км авто замын зураг төсөл 2.969 км "Дөт тэнхлэг" ХХК 6/28/2018
55 Хөвсгөл аймаг, Мөрөн хот, Авто тээврийн үндэсний төвийн авто зогсоолын зураг төсөл 4700 м2 "Арвай нутгийн зам" ХХК 6/28/2018
56 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүргийн 4-р хороо, Яармагийн шинэ гүүр барих зургийн өөрчлөлт, хуучин гүүрийн засварын ажлын зураг төсөл шинэ гүүр 244.26 у/м, хуучин гүүр 255.4 у/м, А рампны гүүр 50у/м, D рампны гүүр 276.6 у/м, үндсэн зам 2.45 км, туслах зам-1.859 км "Хятадын төмөр замын 20-р товчоо групп" ХХК, ГБЭТ ХХК 7/2/2018
57 Улаанбаатар хот, Бага тойруугийн гудамж, дугуйн замын барилгын ажлын төсөв 2.562 км "Гарди хауз" ХХК 7/2/2018
58 Дорнговь аймгийн Алтанширээ сумын нутагт баригдах "Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ТӨХХК-ийн шинээр баригдах салбар төмөр замын зураг төсөл 15.108 км, зөрлөгийн зам: 1-р зам 1.565 км, 2-р зам 1.317 км, 3-р зам 1.266 км, 4-р зам 0.766 км, 5-р зам 0.109 км, 6-р зам 0.109 км,  зөрлөг болон салбар замыг холбох зам 0.381 км, Ачилт буулгалтын салбар зам: 1-р зам 1.642 км, 2-р зам 1.534 км, 3-р зам 1.674 км, 4-р зам 1.508 км "Улаанбаатар төмөр зам" ХНН, техникийн бодлого, зураг төсөл инженерийн алба 7/4/2018
59 Цагдаагийн хотхон-Амгалан орон сууцны хорооллын 0.85 км авто замын инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл 0.85 км "Гео зураглал" ХХК 7/4/2018
60 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Зүүн дөрвөн замын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлын төсөв 1.38 км, 135 у/м  "ХЗТ Авто зам" ХХК 7/6/2018
61 Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын төвийг Мянганы замтай холбох хатуу хучилттай 1.75 км авто замын зураг төсөл 1.75 км "Гео зураглал" ХХК 7/9/2018
62 Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг, 26-р хороо, Улаанбаатар импексийн зам талбайн тохижилтын ажлын зураг төсөл 6.8 га "Ти Ай Би" ХХК 7/9/2018
63 Налайхын барилгын материалын үйлдвэр, технологийн паркийн салбар төмөр замын барилгын ажлын зураг төсөл 10.2 км "Перфект рөүд проект" ХХК 7/9/2018
64 Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын АН3 босоо тэнхлэгийн 0.656 км, хатуу хучилттай авто замаас Замын -Үүд хүртэлх замтай холбох 1.133 км авто замын зураг төсөл 1.133 км "Гео зураглал" ХХК 7/9/2018
65 "Улаанбаатар төмөр замын гол замын өртөө, зөрлөгт СИРДП-Е систем нэвтрүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд хийгдэх Олон-овоо өртөөний Дохиолол, төвлөрүүлэлт, хориглолын зураг төсөл /3-р хэсэг/ 1 өртөө "Бомбардье Транспортейшн" /Сигнал/ НХК, "Уралгиптранс" НХК, "Улаанбаатар төмөр зам" ХНН-ийн Техникийн бодлого, зураг төсөл, инженерийн алба 7/18/2018
66 Дорноговь аймгийн замын-Үүд сумын "Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх МОН 2719/0240 төсөл"-ийн хүрээнд баригдах 4.3 км авто замын барилгын ажлын төсөв 4.3 км "Гео зураглал" ХХК 7/18/2018
67 Бүс нутгийн ложистикийн төслийн 8-р замын үргэлжлэл 0.349 км авто замын зураг төсөл 0.349 км "Гео зураглал" ХХК 7/18/2018
68 Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг, Гүнгэрваа худалдааны төвөөс Толгойтын хуучин эцэс хүртэлх 1.6 км авто замын зураг төсөл 1.6 км "Жи Ар Си" ХХК 7/18/2018
69 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 10-р хороо, Моингийн даваа, Биокомбинат-Шувуун фабрик чиглэлийн авто замаас Айдасын даваа чиглэлд Улаанбаатар -Зуунмод чиглэлийн авто замтай холбох шинэ авто замын зураг төсөл 2х3.6 км "Ростов" ХХК 7/24/2018
70 Орхон аймаг, Эрдэнэт хот, Дөмөг захын уулзвараас 6-р хороолол хүртэлх авто замын өгөтгөл шинэчлэлтийн зураг төсөл 2х2.1 км, авто зогсоол -2160 м2 "Ростов" ХХК 8/3/2018
71 төв аймгийн Зуунмод сумын төвөөс Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн 8.471 км авто замын зураг төсөл 8.471 км "Гео зураглал" ХХК 8/3/2018
72 "Трансгайд сервис" ХХК-ийн 1.474 км салбар төмөр замын зураг төсөл 1.474 км "Максимал" ХХК 8/6/2018
73 Гадна тойруугийн хойд хэсгийн замын 3-р хэсэг, Хайлаастын уулзвараас Дарь-эхийн авто зам хүртэлх өвто замын зургийн өөрчлөлт 2х1393 км "Ар Си Эс Си" ХХК 8/6/2018
74 Төв аймаг, Зуунмод сумын төв доторх хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл 0.958 км "Ар Си Эс Си" ХХК 8/6/2018
75 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүргийн 15-р хороолол, Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Баянзүрх дүүргийн 25, 26-р хорооллын уулзвар, Замын цагдаагийн газрын ойролцоо баригдах "В" рампны гүүрийн зураг төсөл 131.4 у/м "Хятадын төмөр замын 20-р товчоо групп" ХХК, ГБЭТ ХХК 8/13/2018
76 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Уран ган ХХК-ийн урд талын авто замаас Дунд голын гудамжтай холбогдох гүүрийн зураг төсөл 54.8 у/м  "Ихэр мөнх" ХХК 8/14/2018
77 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 15-р хороо, Жаргалантын 46-31 дүгээр гудамжны гол замтай чулуун замаар холбох авто замын зураг төсөл 0.716 км "Ихэр мөнх" ХХК 8/16/2018
78 Бүс нутгийн Ложистикийн төвийг хөгжүүлэх МОN 2719/0240 төслийн Замын-Үүд ложистикийн төвийн Компьютерт суурилсан төвлөрүүлэлтийн системийн зураг төсөл   БМХАУ-ын Төмөр замын 21-р товчоо групп, "Дохиолол мэдээлэл холбоо" ХХК 8/16/2018
79 Донойн нисэх буудлын авто замаас Алдархаан сумын төв хүртэлх авто замын инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл 6.7 км "Ар Си Эс Си" ХХК 8/16/2018
80 Ховд аймаг, Мөст сум, Бооржийн голын 30.68 у/м төмөрбетон гүүрийн барилгын ажлын зураг төсөл 30.68 у/м "ГБЭТ" ХХК 8/21/2018
81 Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26-р хороо, мандал овооны 3-р гудамжнаас Баянбулагийн 2-р гудамж хүртэлх 1.44 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл 1.44 км "Ихэр мөнх" ХХК 8/21/2018
82 Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 3, 26-р хороо, Халуун усны барилгаас Их наран, Их нарангаас Буяны зам хүртэлх 1.2 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл 1.2 км "Ихэр мөнх" ХХК 8/21/2018
83 Ховд нисэх буудлын аэродромын өргөтгөлийн ажлын зураг төсөл 2.85 км "ЭЗТ" ХХК 8/28/2018
84 Сүхбаатар аймгийн Дарьганга сумын төвийн хэсэгчилсэн хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл 2.5 км "Ихэр мөнх" ХХК 8/28/2018
85 "Улаанбаатар төмөр замын гол замын өртөө, зөрлөгт СИРДП-Е систем нэвтрүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд хийгдэх Хойт өртөөнөөс Түнх Шатан, Мандал өртөөнөөс Баян хайрхан, Наран-Элгэн зөрлөгөөс Замын-Үүд -2 хүртэлх өртөө, зөрлөгийн хөдөлгөөнт радио холбооны сүлжээний зураг төсөл /1, 2, 3-р хэсэг/ 68 өртөө "Бомбардье Транспортейшн" /Сигнал/ НХК, "Уралгиптранс" НХК, "Улаанбаатар төмөр зам" ХНН-ийн Техникийн бодлого, зураг төсөл, инженерийн алба 8/28/2018
86 Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутагт баригдах "Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ТӨХХК-ийн шинээр баригдах салбар төмөр замын төсөв 15.108 км, зөрлөгийн зам: 1-р зам 1.565 км, 2-р зам 1.317 км, 3-р зам 1.266 км, 4-р зам 0.766 км, 5-р зам 0.109 км, 6-р зам 0.109 км,  зөрлөг болон салбар замыг холбох зам 0.381 км, Ачилт буулгалтын салбар зам: 1-р зам 1.642 км, 2-р зам 1.534 км, 3-р зам 1.674 км, 4-р зам 1.508 км Улаанбаатар төмөр зам ХНН-ийн Техникийн бодлого, зураг төсөл, инженерийн алба 8/29/2018
87 Баянхонгор-Байдрагийн гүүр чиглэлийн 129.4 км хатуу хучилттай авто замын трасст орсон шилэн кабель шилжүүлэх, хамгаалах угсралтын ажлын зураг төсөл  2.9 км "Арбэль Алтай" ХХК 8/31/2018
88 Увс аймгийн Сонгоино сум-хярас нуурийн зүүн хаяа чиглэлийн 135.5 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлын төсөв 135.5 км "Хос мөнгөн зам" ХХК 8/31/2018
89 Өмнөговь аймгийн төвийг нийслэлтэй холбосон авто замын "Шар тээг" уулзвараас Цогтцэций сумын төв хүртэлх 59.6 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлын төсөв 59.6 км "Эн Си Эф" ХХК 8/31/2018
90 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 12-р хороо,нарантуул-2 захаас 13-р хорооны хойд тал хүртэлх 1.1 км авто замын зураг төсөл 1.1 км "Ихэр мөнх" ХХК 8/31/2018
91 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 19-р хороо, Ар согоотын гудамжны 1.476 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл 1.476 км "Ихэр мөнх" ХХК 8/31/2018
92 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 12-р хороо, Булгийн 16-р гудамж, 15-р хороо, Жаргалантын 48 -р гудамжны авто замын зураг төсөл 1.356 км "Ихэр мөнх" ХХК 8/31/2018
93 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүргийн 4-р хороо, Яармагийн шинэ гүүр барих  болон хуучин гүүрийн засварын ажлын төсөв 477 у/м, 66.04 у/м "Хятадын төмөр замын 20-р товчоо групп" ХХК, ГБЭТ ХХК 9/6/2018
94 Төв аймаг, Борнуур сум, шавартайн голын 39.8 у/м төмөрбетон гүүрийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөл 39.8 у/м "ГБЭТ" ХХК 9/6/2018
95 Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутагт баригдах "Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ТӨХХК-ийн шинээр баригдах салбар төмөр замын техник эдийн засгийн судалгааны тайлан 15.108 км, зөрлөгийн зам: 1-р зам 1.565 км, 2-р зам 1.317 км, 3-р зам 1.266 км, 4-р зам 0.766 км, 5-р зам 0.109 км, 6-р зам 0.109 км,  зөрлөг болон салбар замыг холбох зам 0.381 км, Ачилт буулгалтын салбар зам: 1-р зам 1.642 км, 2-р зам 1.534 км, 3-р зам  "Улаанбаатар төмөр зам" ХНН, техникийн бодлого, зураг төсөл инженерийн алба 9/11/2018
96 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Авто замчдын гудамж, "Монполимет" цогцолборын 1-р барилгын арын 0.25 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл 0,25 км "Ай Ай Ти Эс-" ХХК 9/17/2018
97 Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг, 24-р хороо, Бумбатын зуслангаас Нумтын зам хүртэлх 1.3 км авто замын инженщрийн нарийвчилсан зураг төсөл 1.3 км "Жи Ар Си" ХХК 9/17/2018
98 Тосонцэнгэлийн 4 замын уулзвар-Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлын төсөв 167 км "Аварга зам" ХХК 9/17/2018
99 Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг, 7, 24, 26-р хороо, Хорооллын доторх авто замын зургийн өөрчлөлт 3.45 км "Мон-Аз" ХХК 9/17/2018
100 Хэнтий аймаг, Өмнөдэлгэр сумын төвийн гол гудамж, зам болон Хурхын голын металл гүүрийн инженерийн гартйвчилсан зураг төсөл 2.44 км, 24.75 у/м "Ар Си Эс Си" ХХК 9/17/2018
101 Архангай аймгийн Их тамир сумын төвд шинээр баригдах 1.7 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл 167 км "Ихэр мөнх" ХХК 9/17/2018
102 Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум, хилийн "Замын -Үүд" боомтын зорчигч тээврийн зам талбайн өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөл 1.97 км буюу 78 821 м2 "Ихэр мөнх" ХХК 9/17/2018
103 Мөрөн-Тэрхийн цагаан нуур чиглэлийн 100 км авто замын эхний 5.5 км авто замын барилгын ажлын төсөв 5.5 км "Ти Ай Би" ХХК 9/24/2018
104 Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутагт баригдах "Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ТӨХХК-ийн шинээр баригдах салбар төмөр замын далан болон хиймэл байгууламжийн барилгын ажлын төсөв 15.108 км Улаанбаатар төмөр зам ХНН-ийн Техникийн бодлого, зураг төсөл, инженерийн алба 9/27/2018
105 Улаанбаатар хот, Олоэ улсын шинэ нисэх буудлын ачаа, шуудан, тээврийн үйлчилгээний барилгын гадна ачаа, шуудан буулгах талбайн ажлын зураг төсөл 5640м2 "Мон-АЗ " ХХК 9/28/2018
106 Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын төвд 2.2 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл 2.2 км "Эйч Ай Би" ХХК 9/28/2018
107 Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум, 3, 4-р багийн босоо тэнхлэгийн авто зам дагуу 4-19 дугаар гудамжны "Учран" дэлгүүрийн 4 замын уулзварт гэрлэн дохио суурилуулах ажлын зураг төсөл 8ш, гэрлэн дохио 4 ш "Бодь тулга" ХХК 9/28/2018
108 Бүс нутгийн Ложистикийн төвийг хөгжүүлэх МОN 2719/0240 төслийн Замын-Үүд ложистикийн төвийн Компьютерт суурилсан төвлөрүүлэлтийн системийн зураг төсөл   БМХАУ-ын Төмөр замын 21-р товчоо групп, "Дохиолол мэдээлэл холбоо" ХХК 10/4/2018
109 Улаанбаатар хот, Хан-УУщул дүүргийн 15-р хороолол, Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Баянзүрх дүүргийн 25, 26-р хорооллын уулзвар, замын цагдаагийн газрын ойролцоо баригдах "С" рампны гүүрийн зураг төсөл   "Хятадын төмөр замын 20-р товчоо групп" ХХК, ГБЭТ ХХК 10/4/2018
110 Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг, 5, 6, 7-р хороо, Ханын материал орчмын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хийгдэх 0.93 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл 0.93 км "Ихэр мөнх" ХХК 10/4/2018
111 Өвөр хангай аймгийн Арвайхээр сумын ьөвд баригдах 4 багц хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл 0.739 км, 0.268 км, 1:717 км, 0.840 км, 0.410 км, 1.761 км, 0.269 км, 15у/м, 0.143 км, 0.412 км, 0.299 км, 0.370 км, 2.266 км, 0:596 км, 2.387 км "Ай Си Ти Сайн Консалтинг" ХХК 10/4/2018
112 Аглаг бүтээлийн хийд хүртэлх 6.2 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлын төсөв 6.2 км "Хансуун зам" ХХК 10/8/2018
113 Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын нутагт орших Баянтэсийн уурхайгаас Нарийнсухайт-Шивээхүрэнгийн хилийн боомт чиглэлийн нүүрс тээврийн зам хүртэлх авто замын зураг төсөл 32.9 км "Ростов" ХХК 10/9/2018
114 Увс аймгийн "Дэглий цагаан" нисэх буудлын явгалах замын өргөтгөлийн ажлын зураг төсөл 0.402 км "Ростов" ХХК 10/9/2018
115 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 16, 18-р хороо, Дамбадаржаа-Бэлх чиглэлийн авто замын 18 у/м төмөрбетон гүүрийг нурааж, шинээр барих 20.66 у/м төмөрбетон гүүрийн зураг төсөл 20.66 у/м "ГБЭТ" ХХК 10/10/2018
116 Улаанбаатар хоть, Баянзүрх дүүрэг, 11-р хороо, Туул зөрлөг орчмын төмөр замын доорх авто машины нүхэн гарцын зураг төсөл 2х3.5х4 м "ГБЭТ" ХХК 10/18/2018
117 Улаанбаатар хот, Сухбаатар дүүрэг, 19-р хороо, Хуурай мухрын ам аврах гал унтраах ангийн цогцолбор барилгын 0.2 км авто замын барилгын ажлын зураг төсөл 0.2 км "Аварга зам" ХХК 10/18/2018
118 Дорнод аймгийн халхгол сумын нутаг дэвсгэрт орших Өмнөд буйрын 21-р талбайгаас Тосон уул-Баянхошууны боомт чиглэлийн зам хүртэлх 58.5 км авто замын төсөв 58,5 км "Ай Си Ти Сайн Консалтинг" ХХК 10/22/2018
119 Донойн нисэх буудлын авто замаас Алдархаан сумын төв хүртэлх авто замын гэрэлтүүлгийн  зураг төсөл 2.4 км "Хайтал мегават" ХХК 10/25/2018
120 Архангай аймгийн Эрдэнэ мандал сумын төвийн 6.45 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл 6.45 км "Тарваченбүүлэн" ХХК 10/25/2018
121 Хилийн "Замын-Үүд" боомтын барилга, байгууламжийн зам талбайн өргөтгөл шинэчлэлтийн зураг төсөл 1.74 км, 1.1 км "ХЗТ-Авто зам" ХХК 10/29/2018
122 Архангай аймаг, тариат сумын Дасгалын хайрган замын засвар шинэчлэлтийн зураг төсөл 6.186 км "Ар Си Эс Си" ХХК 11/6/2018
123 Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумын төвийн 122.399 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл 122.399 км "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 11/7/2018
124 Дорноговь аймгийн Алтанширээ суманд байрлах газрын то боловсруулах үйлдвэрийг Сайншанд өртөөтэй холбох төмөр замын төсөв 15.108 км "Улаанбаатар төмөр зам" ХНН-ийн Техникийн бодлого, зураг төсөл инженерийн алба 11/7/2018
125 Дорноговь аймгийн Алтанширээ суманд байрлах газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг Сайншанд өртөөтэй холбох төмөр замын гадна цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлгийн зураг төсөл 15.108 км "Улаанбаатар төмөр зам" ХНН-ийн Техникийн бодлого, зураг төсөл инженерийн алба 11/7/2018
126 Улаанбаатар хот, "Дулааны цахилгаан станц-3" ТӨХК-ийн салбар төмөр замын гармын дохиоллын байгууламжийн зураг төсөл   "Баянхайрханы чоно" ХХК, "Дохиолол мэдээлэл холбоо" ХХК 11/7/2018
127 Увс аймаг, Өмнөговь сумын төв доторх 1.2 км цементбетон хучилттай авто зам, Өмнөговь сумаас Улаангом чиглэлийн 5.3 км хайрган хучилттай авто зам, Намирын голын төмөрбетон гүүрийн зураг төсөл 1.2 км, 5.3 км, 48.8 у/м "Ар Си Эс Си" ХХК 11/7/2018
128 Өвөрхангай аймаг, Зүүнбаян сум, Онгийн голын 69.89 у/м модон гүүрийн зураг төсөл 69.89 у/м "ГБЭТ" ХХК 11/12/2018
129 Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 11-р хороо, төв замаас 129 дүгээр сургууль хүртэлх Хувьсгалчдын гудамж чиглэлэийн 1 км аво замын зураг төсөл 1. км "Жи Ар Си" ХХК 11/12/2018
130 Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 28-р хороо, төв замаас 28-р хороо хүртэлх 0.9 км авто замын зураг төсөл 0.9 км "Жи Ар Си" ХХК 11/12/2018


 Авто замын салбарын Шинжлэх ухаан техникийн зөвлөлийн ажиллах журамыг эндээс ТАТАЖ авна уу.

 

Нэрс

Албан тушаал

Утас, /цахим хаяг/

 1

Р.Бадамханд

Зураг төслийн магадлал, стандарт, норм норматвын хэлтсийн дарга

70001150 

badamkhand@rtdc.gov.mn

2

С.Цэнгэл

Төвийн норм, үнэ бүрдэл хариуцсан мэргэжилтэн

tsengel@rtdc.gov.mn

3

С.Мөнхтуяа

Зураг төслийн магадлал хариуцсан мэргэжилтэн

 munkhtuya@rtdc.gov.mn

4

Э.Агиймаа

Гадаад харилцаа инноваци хариуцсан мэргэжилтэн

 agiimaa@rtdc.gov.mn

5

Д.Базарсад

Стандарт, норм норматив хариуцсан мэргэжилтэн

d.bazarsad@rtdc.gov.mn 

6

Т.Чинтуяа

Сүлжээний менежмент хариуцсан мэргэжилтэн

chintuya@rtdc.gov.mn

 

Эрхэм зорилго

Зам, тээврийн салбарт эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацийн үйл ажиллагааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хөгжүүлж, судалгаа хөгжүүлэлтийн үр дүнг эцсийн бүтээгдэхүүн болгон үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, салбарын хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд тус Төвийн эрхэм зорилго оршино.

Зочин

842772
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоногт
Энэ сард
Өнгөрсөн сард
Бүгд
324
1194
324
27064
30957
842772

Таны IP: 52.23.192.92
Now is: 2019-02-24 05:22:34

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,

Баянгол дүүрэг, 20-р хороо,

ЗТХТ-ийн байр

976-70003706
976-70007636
info@rtdc.gov.mn

Шуудангийн хаяг: СХД, Монгол шуудан 21-р салбар ЗТХТөв

Видео

 

Фото