Нээлттэй мэдээлэл
Нэр Огноо Файл
1 ДОТООД ХЯНАЛТ-ШАЛГАЛТЫН I ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН 2023.05.04 Татах
2 2023 ОНЫ ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2023.05.04 Татах
3 “ШИНЭ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ” ДУНД ХУГАЦААНЫ ЗОРИЛТОТ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР ХЯНАЛТ- ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 2020.01.02 Татах
4 ШИНЭ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ ЗОРИЛТОТ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖЛУУДЫН ХЭРЭГЖИЛТ 2020.01.02 Татах
5 “БҮС НУТГИЙН ЛОГИСТИКИЙН ТӨВИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ МОН2719/0240 ТӨСӨЛ”-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН 2020.01.02 Татах
6 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ 2020.01.02 Татах
7 УЛААНБААТАР ХОТЫН ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ ОНГОЦНЫ ШИНЭ БУУДАЛ БАРИХ ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАНГ 2018 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН 2020.01.02 Татах
8 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ 2020.01.02 Татах
9 Улаанбаатар-Хөшигийн хөндийн олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн 32.226 км хурдны авто зам 2020.01.02 Татах
10 Төслийн хүрээнд бий болсон ажлын байр, сургалтын судалгаа 2020.01.02 Татах
11 Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд* хэрэгжиж байгаа гадаад зээл, тусламжийн төслүүдийн үнэлгээ 2020.01.02 Татах
12 ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ТӨСЛҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР ХЯНАЛТ- ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН НЭГДСЭН ТАЙЛАН 2020.01.02 Татах