Нэр Огноо Файл
1 "Зам тээврийн хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын ажилтнуудын ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг үнэлэх журам 2021.03.24 Татах
2 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хяналтыг зохион байгуулах 3 шатны журам батлах тухай 2019.11.22