Нэр Огноо Файл
1 Ажлын байранд ажилтан сонгон шалрагуулах журам 2023.06.26 Татах
2 Ёс зүйн дүрэм батлах тухай 2019.10.16 Татах