БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

1 Лабораторийн эрхлэгч Т.Батболд
2 Лабораторийн шинжээч ахлах инженер Э.Ичинхорлоо
3 Лабораторийн инженер Т.Баяр-Эрдэнэ
4 Лабораторийн инженер Д.Ганчимэг
5 Лабораторийн инженер Ц.Бумбанцагаан
6 Лабораторийн туршилтын инженер Л.Нэргүй
7 Лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмж хариуцсан мэргэжилтэн Д.Наранбаатар
8 Лабораторийн туршилтын инженер Э.Алтаншагай
9 Лабораторийн туршилтын инженер Д.Золзаяа
10 Лабораторийн туршилтын инженер Б.Батболд
11 Лабораторийн туршилтын инженер Н.Мөнхцацрал
12 Лабораторийн туслах ажилтан Б.Бат-Орших
13 Лабораторийн туслах ажилтан Б.Алтанзул

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

  • Төв лаборатори нь 2003, 2006, 2010, 2014, 2016, 2019 онд Монгол Улсын Стандартчилал, хэмжил зүйн газраар итгэмжлэгдсэн
  • Лаборатори нь Италийн CONTROLS, Английн ELE, БНЭУ-ын өндөр нарийвчлал бүхий багаж тоног төхөөрөмж ашиглан олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн AASHTO, ASTM BS болон үндэсний MNS стандартуудын дагуу зам, гүүрийн барилгын 12 төрлийн материалын дээжинд 108 үзүүлэлтээр сорил туршилт, мөн хийцийн орц, норм тогтоох, физик, механик, химийн шинж чанарыг тодорхойлох шинжилгээг хийж гүйцэтгэдэг
  • Зам, гүүрийн барилгын ажилд хэрэглэгдэх лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмж түрээслүүлж, мэргэжлийн заавар зөвлөгөө өгөх; явуулын лаборатори ажиллуулах
  • Салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг хөгжлийн  бодлого, хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулж, хэрэгжүүлж ажиллах
  • Орчин үеийн дэвшилтэт техник технологи, инновацийг Монгол орны цаг уурын онцлогт тохируулан авто зам, гүүрийн барилга, засварын ажлын үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэн нутагшуулах
  • Салбарын эрдэмшинжилгээ судалгааны ажлын цар хүрээг өргөжүүлэх, ажилтнуудын дадлага, туршлагыг дээшлүүлэх, материаллаг баазыг сайжруулах чиглэлээр дотоод, гадаадын ижил төстэй судалгааны байгууллагатай хамтран ажиллах