Ажилтнуудын ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг үнэлэх журам

НэрОгнооФайлТушаалын дугаар
1АЛБАН ХААГЧДЫН АЖЛЫН ҮР ДҮН, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ2023.05.15Үзэх
2ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛВЭРИЙН ГАЗАР, ТӨРИЙН ӨМЧИТ КОМПАНИЙН ЗАХИРАЛТАЙ КОНТРАКТ БАЙГУУЛАХ, ДҮГНЭХ ЖУРАМ2022.08.02Үзэх
3 АЛБАН ХААГЧДЫН АЖЛЫН ҮР ДҮН, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ2022.08.02Үзэх
4ЗАХИРЛААР ТОМИЛОХ ТУХАЙ2022.08.02Үзэх
5КОНТРАКТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭСЭН ТУХАЙ2022.08.02Үзэх