ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

Авто замын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 11 дүгээр зүйлийн 1.12-т заасны дагуу авто зам, замын байгууламжийн техник технологийн хяналтыг захиалагчтай гэрээ байгуулсны үндсэн дээр хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС
1 Ө.Баасансүрэн Хэлтсийн дарга Baasansuren@rtdc.gov.mn
2 Э.Тэгшжаргал Авто замын барилгын техник технологийн хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  Tegshjargal@rtdc.gov.mn
3 Д.Лхагвасүрэн Гүүрийн барилгын техник технологийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэн Lkhagvasuren@rtdc.gov.mn
4 Д.Тайван Хөндлөнгийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэн Taivan@rtdc.gov.mn
5 Н.Амарзаяа Хөндлөнгийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэн Amarzaya@rtdc.gov.mn