Зам, тээврийн хөгжлийн төв” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрынэзэмшиж буй газрын мэдээлэл

2023.05.17                                                                                                                                Улаанбаатар хот

  1. Зам, тээврийн хөгжлийн төвийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дугаар улсын бүртгэлийн-       Э-2202004930, талбайн хэмжээ 3377 м.кв
  2. Зам, тээврийн хөгжлийн төвийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дугаар улсын бүртгэлийн-        Э-2205000113, талбайн хэмжээ 4007 м.кв
  3. Зам, тээврийн хөгжлийн төвийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дугаар улсын бүртгэлийн-      168021/0192, талбайн хэмжээ 1379 м.кв