Стандарт, Норм

НэрОгнооФайл
1“АВТО ЗАМЫН НОРМ, НОРМАТИВЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2022-2023 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НД ТУСГАГДСАН “ГУДАМЖ ЗАМЫН ГАДАРГУУН УС ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖИЙН БҮТЭЭЦИЙН ЖИШИГ ЗУРГИЙН ЦОМОГ БОЛОВСРУУЛАХ” ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧЛГЭЭНИЙ АЖИЛД “ТӨРИЙН Б2023.04.04Үзэх
2АВТО ЗАМЫН НОРМ, НОРМАТИВЫН САНГИЙН 2022 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН2023.03.23Үзэх
3ДҮЙНХЭР ТЭРГҮҮН СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧ2022.11.10Үзэх
4НАЛАЙХ АЗЗА ТАЙЛАН2022.11.10Үзэх
5ЗАМ ТЭЭВРИЙН ЯАМНЫ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ОЛОН УЛСЫН СУДАЛГАА2022.11.10Үзэх
6ЗАМ ТЭЭВРИЙН ЯАМНЫ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЭХ СУРВАЛЖ ХАВСРАЛТ2022.11.10Үзэх
7UB ROUD BOTI 22022.11.10Үзэх
8ЗАТ ТЭЭВРИЙН ЯАМНЫ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН САЛБАРЫН СУДАЛГАА2022.11.10Үзэх
9UB ROUD BOTI 12022.11.10Үзэх
10ЗАМ ТЭЭВРИЙН ЯАМНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР2022.11.10Үзэх
11ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР МӨРДӨГДӨЖ БУЙ СТАНДАРТЫН ЖАГСААЛТ2022.01.14Үзэх
12ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2021-20222022.01.14Үзэх
13ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2020-20212022.01.14Үзэх
14ТАЙЛАН 20202022.01.14Үзэх
15ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2018-20192022.01.14Үзэх
16ТАЙЛАН 2018-20192022.01.14Үзэх
17САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖСЭН БОЛОН ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ2022.01.14Үзэх
18САНГИЙН ЖУРАМД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ2022.01.14Үзэх
19АВТО ЗАМЫН НОРМ НОРМАТИВЫН САНГИЙН ЖУРАМ2022.01.14Үзэх
202021 ОНЫ ХАА-НЫ МЭДЭЭЛЭЛ2022.01.14Үзэх
21ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУШААЛ2021.04.30Үзэх
222020-2021 ОНЫ ХООРОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ2021.04.30Үзэх
23ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ2021.04.30Үзэх
242021-2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ2021.03.31Үзэх