ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

  • Олон улс, улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн бүртгэл мэдээллийн санг хөтлөх, баяжуулах, сүлжээний ашиглалтын бэлэн байдлыг хангах ажлыг зохион байгуулах
  • Олон улсын болон улсын чанартай авто замын техник ашиглалтын түвшин тогтоох судалгааны ажлыг зохион байгуулж, цаашид авах арга хэмжээний санал, зөвлөмж боловсруулах, шинээр ашиглалтад орох авто замуудад чанар байдлын судалгаа хийж дүгнэлт гаргах
  • Улсын чанартай авто замаар зорчих тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний эрчмийн судалгаа хийх
  • Авто замын эвдрэл гэмтлээс шалтгаалан гарч байгаа аваар ослын судалгааг гарган урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллах
  • Олон улсын болон улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн сүлжээний бэлэн байдал, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор хөдөлгөөнт эргүүлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, камержуулсан системээр хянаж, зам хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангаж ажиллах;
  • Засгийн газрын 2016 оны 103 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг ханган, Олон улсын болон улсын чанартай авто замаар зорчиж буй тээврийн хэрэгслээс авто зам ашигласны төлбөр хураах  үйл ажиллагааг зохион байгуулах, олон удаа нэвтрэх зөвшөөрлийг олгох
ТӨЛБӨР АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС
1 Б.Энхбаатар Хэлтсийн дарга Enkhbaatar@rtdc.gov.mn
2 Ц.Мөнхтуяа Төлбөр авах нэгж хариуцсан нягтлан бодогч Munkhtuya.ts@rtdc.gov.mn
3 М.Өсөхбаяр Мэдээллийн технологийн ажилтан usukhbayar@rtdc.gov.mn
4 Б.Алтанбагана Мэдээллийн технологийн ажилтан Altanbagana@rtdc.gov.mn
5 Ө.Анударь ТАЦ-ийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Anudari@rtdc.gov.mn
6 Л.Ганцэцэг ТАЦ-ийн ХАБЭА хариуцсан мэргэжилтэн Gantsetseg@rtdc.gov.mn
7 С.Шүрэнлхам Тооцооны нягтлан бодогч Shurenlkham@rtdc.gov.mn
8 Э.Гунаажав Жолооч