Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрын захиалгаар “Гуанжоу Ванан Констракшн Супервишн” ХХК зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байна.

Шинэчлэгдсэн: 2023-07-29

Өнөөдөр шинэ баригдсан 289,4 у/м гүүрийн барилга угсралтын ажил дуусч зураг төсөл зохиогч “ГБЭТ” ХХК болон ШУТИС-ийн Барилга архитектурын сургуулийн Оношлогоо зураг төсөл судалгааны “Реконстракшн” төв гүүрийн бүтээцийн оношлогоо, гүүрийн алслалын байгууламжийн даацын статик, динамик туршилтыг хийж байна.

Энэхүү ажил нь график төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж байгаа ба хуучин гүүрийн засварын ажлыг шинэ гүүрийн хөдөлгөөн нээсний дараа буюу энэ оны 7-р сарын 16-аас эхлэхээр төлөвлөөд байна. Барилгын ажлыг гэрээт хугацаанд 10-р сарын 01-ний дотор улсын ашиглалтад хүлээлгэж өгнө.

Сүүлд нэмэгдсэн

Сэтгэгдэл үлдээх