“Монгол орны зам цаг уурын нөхцөлд тохирсон авто замын хучилтын технологийн чадавхыг сайжруулах төсөл”-ийн хүрээнд лабораторийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ёслолын үйл ажиллагаа боллоо.

Шинэчлэгдсэн: 2023-07-29

Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллага /Жайка/-ын шугамаар хэрэгжүүлж буй “Монгол орны зам цаг уурын нөхцөлд тохирсон авто замын хучилтын технологийн чадавхыг сайжруулах төслийн хүрээнд Итали улсын Матest, Controls зэрэг үйлдвэрийн асфальтбетон болон битумыг турших өндөр нарийвчлалтай, Монгол улсад урд өмнө нь хийгдэж байгаагүй шинэ туршилт шинжилгээ хийгдэх боломжтой лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлээд  байна.

 

Эдгээр тоног төхөөрөмжүүдийг дагалдаж гарах норм, стандартыг боловсруулах ажил хийгдэж байна. 

Багаж тоног төхөөрөмж нь Итали улсын Матest, Controls үйлдвэрээс нийлүүлэгдэж байна.

Нийлүүлэгдэж байгаа тоног төхөөрөмжүүд нь маш өндөр нарийвчлалтай, инженер техникийн ажилчдын хөдөлмөрийг хөнгөвчилсөн, автоматчлагдсан, монгол улсад урд өмнө нь хийгдэж байгаагүй шинэ туршилт шинжилгээ хийгдэх боломжтой лабораторийн тоног төхөөрөмжүүд нийлүүлэгдэж байна.

 

Эдгээр тоног төхөөрөмж нь урд өмнө нь монголд хийгдэж байгаагүй бөгөөд шинэ тоног төхөөрөмжид дагалдаж гарах норм, стандартыг боловсруулах ажил хийгдэж байна. 

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн

Сэтгэгдэл үлдээх