“Байгаль, цаг уурын нөхцөлд тохирсон асфальтбетон хучилт төсөллөх” болон “Дугуйн мөрний ховил тодорхойлох туршилтын арга” стандартын төсөлд санал авч байна.

Шинэчлэгдсэн: 2023-07-29

Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны байгууллага  (ЖАЙКА) болон Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Зам, тээврийн хөгжлийн төв, Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол орны зам, цаг уурын нөхцөлд тохирсон авто замын хучилтын технологийн чадавхыг сайжруулах төсөл” нь 2019 оны 4-р сараас 3 жилийн хугацаатай хэрэгжиж байна.

Тус төсөл нь Үр дүн 1: “Авто замын хучилтын хийц, хольц төсөллөлтийн стандарт боловсруулах, боловсронгуй болгох”, Үр дүн 2: “Зам, тээврийн хөгжлийн төвийн Зам барилгын эрдэм шинжилгээ, судалгааны итгэмжлэгдсэн төв лабораторид тоног төхөөрөмж нийлүүлж, холбогдох сургалт явуулах”, Үр дүн 3: “эдгээр үйл ажиллагааны үр дүнг загвар төсөлд ашиглан турших” гэсэн 3 дэд хэсгээс бүрдэж байна.

Төслийн Үр дүн 1-ийн Ажлын хэсгийн боловсруулсан “Байгаль, цаг уурын нөхцөлд тохирсон асфальтбетон хучилт төсөллөх” болон “Дугуйн мөрний ховил тодорхойлох туршилтын арга” стандартын танилцаж, 2020 оны 9-р сарын 25-ны өдрийн дотор дараах хаягаар саналаа ирүүлнэ үү.

 

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Стандарт нормативын хэлтсийн шинжээч, “Монгол орны зам, цаг уурын нөхцөлд тохирсон авто замын хучилтын технологийн чадавхыг сайжруулах төсөл”-ийн нарийн бичгийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч

Ө. Одгэрэл                 Мэйл хаяг: odgerelu@mrtd.gov.mn   Утас: 51263182

 

Зам, тээврийн хөгжлийн төвийн Бодлогын хэрэгжилт, зураг төслийн магадлал, стандарт, норм нормативын хэлтсийн дарга, “Монгол орны зам, цаг уурын нөхцөлд тохирсон авто замын хучилтын технологийн чадавхыг сайжруулах төсөл”-ийн Ажлын хэсэг 1-ийн гишүүн

О. Лхагвасүрэн         Мэйл хаяг: lkhagvasuren@rtdc.gov.mn        Утас: 70001150

MNS huchilt tusulluh-2020

MNS төлөвлөх.n

MNS туршилт.n

MNS туршилт-2020

Сүүлд нэмэгдсэн

Сэтгэгдэл үлдээх