Авто зам, змын байгууламжийн барилга угсралтын үураг төслийн компаниудад

Шинэчлэгдсэн: 2023-11-10

Улсын Их Хурлын 2021 оны 88 дугаар тогтоолын 4, 5 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022 оны 4 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 75 дугаар тушаалаар батлагдсан “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжих барилга байгууламжийн төсөвт өртгийн /барилгын материалын үнэ/ өөрчлөлтийг тооцох түр журам”-ын дагуу 2021 оны гүйцэтгэлийн болон үлдэгдэл ажлын төсөвт өртөгт материалын үнийн өсөлт тооцох, магадлал хийхэд баримтлах “ЗАГВАР МАЯГТ”-уудыг хүргэж байна.

 ТАЙЛБАР

Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл, барилга угсралтын  аж ахуй нэгжүүд нь холбогдох төслүүдийн төсөвт өртгийн өөрчлөлтийн  тооцоог хавсралтад өгөгдсөн EXEL загварын дагуу боловсруулж “RBC-Estimator” программын файл болон хэвэлмэл хэлбэрээр ирүүлэхийг анхаарна уу.

Загвар маягт: татах /шинэчилсэн/ Excel файлыг мэйлээр хүргүүлнэ. 

Магадлал хийх эксперт томилсон жагсаалт татах

Магадлалын гэрээний загвар татах

Хавсралтууд:

1. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН 2022 ОНЫ 75 ДУГААР ТУШААЛ татах

2.Барилга хот, байгуулалтын  яамны Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын даргын баталсан “Барилгын материалын үйлдвэрлэгч, борлуулагч нарын зах зэлийн дундаж үнийн судалгаа-2022.05.01” /НӨАТ-гүй үнийг ашиглах/ татах

3.Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2021 онд хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний жагсаалт татах

4. УИХ-ын 88 дугаар тогтоолын хүрээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр зам, тээврийн салбарт хэрэгжиж буй 101 зам, замын байгууламжийн төсөвт өртөгт магадлалын ажлыг зохион байгуулж буй ажлын үйл явц татах

Сүүлд нэмэгдсэн

Сэтгэгдэл үлдээх