KICT Барилгын технологийн институтийн мэргэжилтнүүд Монголд ажиллалаа

Шинэчлэгдсэн: 2023-07-29

БНСУ-ын KICT Барилгын технологи, судалгааны хүрээлэнтэй хамтран Гадаргуун боловсруулалтын Слари Сийл технологийг Полимер битумээр турших хамтарсан судалгааны ажлыг 2023 оны 05 дугаар сарын 29-нөөс 06 дугаар сарын 03-ны өдрүүдэд эхлүүллээ.

Тус ажлын хүрээнд Сларри Сийл технологийн техникийн семинар, полимер битум, эмульсийн лабораторийн туршилт, Сларри сийл машины тохиргоо болон өмнө хийгдсэн талбайн туршилтын ажиглалт мониторингийг гүйцэтгэсэн.

 Слари Сийл технологийг нэвтрүүлэхэд тулгарч байгаа асуудлууд, цаашид анхаарах асуудлуудыг тодорхойлж, авах арга хэмжээнд зөвлөмж өгч ажиллалаа.

Энэхүү судалгааны ажлаар Сларри сийл технологийн гарын авлага, полимер эмульсэн материалын техникийн шаардлага боловсруулах, полимер эмульсэн материалаар лаборатори болон талбайн туршилтын ажил хийгдэх юм.

Сүүлд нэмэгдсэн

Сэтгэгдэл үлдээх