Санал авах тухай

Шинэчлэгдсэн: 2023-11-10

     “Авто замын норм, нормативын сангийн хөрөнгөөр 2023-2024 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан дараах нэр бүхий 6 зөвлөх үйлчилгээний ажилд “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 7 зүйлийн 7,3 дахь заалтыг үндэслэн шууд худалдан авах болсон тул сонирхсон хувь хүн, аж ахуй нэгж байгууллагууд оролцох саналаа, чадамжийн талаарх товч танилцуулгын хамт /Dolgion@rtdc.gov.mn / цахимаар болон албан бичгээр 2023 оны 06 дугаар сарын 09-ны өдрийн дотор тус газарт ирүүлнэ үү. 

Холбогдох утас: 88089785

Сүүлд нэмэгдсэн

Сэтгэгдэл үлдээх