Авто замын норм, нормативын сангийн хөрөнгөөр 2023-2024 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө

Шинэчлэгдсэн: 2023-11-03

“Авто замын норм, нормативын сангийн хөрөнгөөр 2023-2024 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан дараах нэр бүхий 3 зөвлөх үйлчилгээний ажилд “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 7 зүйлийн 7,3 дахь заалтыг үндэслэн шууд худалдан авах болсон тул сонирхсон хувь хүн, аж ахуй нэгж байгууллагууд оролцох саналаа, чадамжийн талаарх товч танилцуулгын хамт албан бичгээр 2023 оны 08 дугаар сарын 04-ны өдрийн дотор тус газарт ирүүлнэ үү.

Хавсралттай энд дарж танилцана уу

Холбогдох утас: 88082295

Сүүлд нэмэгдсэн

Сэтгэгдэл үлдээх