ТӨЛБӨР АВАХ ЦЭГҮҮДИЙН АЖИЛТНУУДЫГ ЦАХИМ УР ЧАДВАРТ ҮЕ ШАТТАЙ БЭЛТГЭНЭ

Шинэчлэгдсэн: 2024-04-11

Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас олон улс, улсын чанартай авто зам ашигласны төлбөр авах цэг /ТАЦ/-ийн үйл ажиллагааг бүрэн цахимжуулж, иргэдийг чирэгдэлгүй, түргэн шуурхай нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлсэн.
Улсын хэмжээнд нийт 28 төлбөр авах цэгийг үе шаттайгаар цахимжуулахаар төлөвлөснөөс, өнөөдрийн байдлаар хот тойрсон зургааг бүрэн цахимжуулсан.

ТАЦ-ийг цахимжуулснаар ажилчдын орон тоо цомхотгохгүйгээр, цахим ур чадварт сургаж, олон улсын жишгийн дагуу төлбөр авах цэгийг 56 болгон нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна.
Үүнтэй холбоотойгоор Зам, тээврийн хөгжлийн төв ТӨҮГ нь Мэдээлэл, технологийн үндэсний парктай хамтран мэргэжлийн сургалтад албан хаагчдаа үе шаттай хамруулж байгаа.

Дээрх сургалтад эхний ээлжид 35 ахлах ажилтан оролцож, мэдээллийн технологи, интернэт сүлжээний анхан шатны мэдлэг, холболт, суурилуулах, ТАЦ-ийн чиг хандлага, олон улсын сайн туршлага, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал болон дүрэм журмын танилцуулга, цахим төлбөрийн шийдлийн талаар мэдлэг авлаа.

Сүүлд нэмэгдсэн