2024 ОНД 20 ГҮҮРЭНД ТЕХНИК АШИГЛАЛТЫН ТҮВШИН ТОГТООХ ҮЗЛЭГ СУДАЛГАА ХИЙНЭ

Шинэчлэгдсэн: 2024-05-22
Зам, тээврийн хөгжлийн төв ТӨҮГ-ын Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацын хэлтэс нь авто зам болон гүүрийн засвар, арчлалтын төрөл, арга хэмжээний санал боловсруулж, дүгнэлт гаргах, ээлжит болон их засварын ажлын санал гаргах зорилгоор техник ашиглалтын түвшин тогтоох, үзлэг судалгааг тогтмол хийдэг.
Энэ хүрээнд 2024 онд Улаанбаатар-Эрдэнэт-Булган-Мөрөн, Улаанбаатар-Цэцэрлэг-Улаангом-Боршоо боомт чиглэлийн 20 гүүрэнд техник ашиглалтын түвшин тогтоох үзлэг, судалгааг гүйцэтгэхээр төлөвлөн бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
Ингэхдээ тус гүүрүүдийн зорчих хэсэг, алгасалтын бүтэц, тулгуур, гүүр замын уулзвар буюу дөхөх далан, бетон бүтээцийн бат бэх, эвдрэлийг судалж ашиглалтын нөхцөл байдлыг тодорхойлно.
Судалгааны ажлын үр дүнд дээрх 20 нэр бүхий гүүрийн техник ашиглалтын түвшинг холбогдох стандарт, журмын дагуу тодорхойлж, цахим санд мэдээллийг оруулах, тухайн гүүрэнд хийх засвар арчлалтын ажлын саналыг Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлэн ажиллахаар төлөвлөж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн