2024 ОНД УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД БАЙГАА 32 ТӨЛБӨР АВАХ ЦЭГИЙГ ЦАХИМЖУУЛНА

Шинэчлэгдсэн: 2024-05-30
Товчоод бэлнээр төлбөр хурааж байх үед нэг тээврийн хэрэгсэл 17.4 секунт зарцуулдаг байсан бол одоо 1-2 секунтэнд саадгүй нэвтэрч байна.
2024 онд улсын хэмжээнд байгаа 32 төлбөр авах цэгийг бүрэн цахимжуулна.

Сүүлд нэмэгдсэн